• Ochorenie COVID-19

     • Vážení rodičia,

      k dnešnému dňu bol aktualizovaný Školský semafor. Dôležité informácie uvádzame nižšie, kompletné znenie nájdete na stránke minedu.sk

      Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je možný prenosom kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným povrchom alebo predmetom a následným dotykom úst, nosa alebo očí.

      Príznaky ochorenia COVID-19

      -akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,

      -najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,

      -bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,

      -zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

      Izolácia je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom.

      Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

      - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo

      - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom. Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor.

      Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID-19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a :

      1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo

      2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo

      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,

      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

      1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo

      2. kompletne očkovaná alebo

      3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

      Kompletne očkovaná osoba je osoba, ktorá je:

      a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik

      V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

      b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

      c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

       https://www.minedu.sk/data/att/21840.pdf

     • Oznam k používaniu samotestov

     • Vážení rodičia,

      dodanie domácich samotestov žiakom podmieňuje ministerstvo ich použitím, preto vás žiadame, aby ste deti testovali a použitie domáceho testu nahlasovali triednym učiteľom. V prípade, že nebudeme mať informácie o použití samotestu, v ďalšom kole nebudete mať nárok na samotesty.

       

     • Upozornenie k nahlasovaniu použitia domácich samotestov

     • Vážení rodičia,

      ak ste si vyzdvihli samotesty pre domáce testovanie, je Vašou povinnosťou nahlasovať ich použitie. V prípade, že nebudete triednym učiteľom použitie samotestov nahlasovať, nebudete mať nárok na prevzatie ďalších samotestov. Túto povinnosť nám ustanovuje MŠ, ktorému počty použitých samotestov týždenne nahlasujeme.

       

     • Žiadosť o pravidelné testovanie domácimi samotestami

     • Vážení rodičia,

      žiadame vás o pravidelné testovanie detí prevzatými samotestami a nahlasovanie výsledkov testovania 2x týždenne cez edupage, resp. triednym učiteľom. Ministerstvo odporúča samotestovanie vo štvrtok a v nedeľu. Počet použitých testov musíme nahlasovať ministerstvu školstva a dodanie ďalších samotestov pre žiakov školy je podmienené pravidelným testovaním. 

       

     • Vydávanie samotestov 12. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      12. januára 2022 budeme vydávať samotesty pre domáce testovanie. Samotesty si vyzdvihnite v malej telocvični  v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 11.00 do 16.30 hod.

     • Krúžky od 10. 01. 2022 - ZRUŠENÉ

     • Vážení rodičia,

      na základe aktualizovaných informácií z ministerstva školstva vám oznamujeme, že krúžkovú činnosť v škole zatiaľ nemôžeme realizovať. O zmene vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Nástup žiakov do školy 10. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      dňom 10. 01. 2022 nastupujú na prezenčné vyučovanie žiaci všetkých ročníkov.  Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu. Telesná výchova bude zatiaľ prebiehať formou vychádzok.

      Od 10. 01. 2022 sa obnovuje aj krúžková činnosť.

      Žiaci sú povinní v priestoroch školy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, resp. papierovou formou bezpriznakovost-ziak.docx. Bez odovzdaného čestného vyhlásenia nebude žiakovi vstup do školy umožnený.

      Prevádzka ŠKD od 10. 01. 2022

      Od 10. 01. 2022 sa obnovuje aj prevádzka školského klubu detí od 6.30 do 16.30 hod.

      vedenie ZŠ

     • Antigénové samotesty pre žiakov

     • Vážení rodičia,

      na základe pokynov z ministerstva školstva musíme opätovne zistiť záujem o antigénové testy pre domáce testovanie. Ak máte záujem o antigénové samotesty pre vaše dieťa, kontaktujte čo najskôr cez edupage triedneho učiteľa. Zoznam záujemcov o domáce samotesty budeme uzatvárať v piatok 7.1. 2021 o 8.00 hod. Po tomto termíne zoznam už nebudeme vedieť doplniť.

       

     • Rok 2021 v našej škole

     • V roku 2021 sme napriek pandémii v škole nezaháľali😉. Skrášlili sme si interiér, zrekonštruovali toalety, uspeli sme v niekoľkých projektoch, zapojili sa do rôznych aktivít a užívali si s deťmi vzácny čas strávený v škole.

      Ceníme si vašu podporu, ktorá je pre nás veľkou motiváciou posúvať sa vpred.

      Ďakujeme❤ a prajeme všetkým pokojné vianočné sviatky🎄🎄🎄.

      kolektív zamestnancov ZŠ

     • Oznam o obnove prezenčnej výučby pre žiakov 1. stupňa od 13. 12. 2021

     • Vážení rodičia,

      dňa 13.12. 2021 škola obnovuje prezenčné vyučovanie v 1. – 4. ročníku.

      Z dôvodu maximálneho zabezpečenia bezpečného prostredia pre žiakov a pedagógov upravujeme spôsob výučby. Prevádzka školy bude od 7.00 hod. do 16.00 hod.

      Vyučovanie v jednotlivých triedach bude prebiehať len s triednym učiteľom, prípadne iným pedagogickým zamestnancom školy. Vyučovací blok bude trvať vo všetkých trieda prvého stupňa od 8.00 hod. do 11.30 hod.  O rozvrhu a vzdelávacích aktivitách vás bude informovať triedny učiteľ.

      Od 11.30 hod. do 16.00 hod. bude zabezpečená prevádzka ŠKD. Žiaci sa budú zdržiavať vždy vo svojej triede, bez premiešania kolektívov z rôznych tried.

      Upozorňujeme vás, že pri príchode do školy ste povinní predložiť  aktuálne potvrdenie o bezpríznakovosti vášho dieťaťa. Ak bolo vaše dieťa pozitívne testované na ochorenie COVID -19, alebo mu bola diagnostikovaná iná choroba, pri návrate do školy predkladáte aj potvrdenie od detského lekára.

      Žiaci sú v škole povinní nosiť respirátor alebo rúško a dodržiavať platné opatrenia.


      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ktorého sú povinní sa zúčastňovať, podľa upraveného rozvrhu. Dištančné vzdelávanie je na základe Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/10917:1-A1810. Absenciu žiaka 2. stupňa na vyučovaní ospravedlňuje zákonný zástupca.

      Rozhodnutie_MS_-_distancne_vzdelavanie_od_13._-_17.12._2021.pdf


      Žiaci 2.stupňa sú z obedov v školskej jedálni vyhlásení. Žiakov 1. stupňa, ktorí nebudú chodiť v týždni od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021, vyhlasujú z obedov v školskej jedálni zákonní zástupcovia mailom: jedalen.zskratka@centrum.sk alebo telefonicky 031 7705812.


      Katarína Grznárová

      riaditeľka ZŠ

     • Podporte projekt Zážitkovej učebne vaším hlasom

     • Milí rodičia,

      v snahe neustále vylepšovať prostredie školy a vytvárať žiakom podnetné prostredie sme sa zapojili do projektu Gesto pre mesto.

      Cieľom projektu je vybudovanie podnetného prostredia pre zážitkové vyučovanie biológie, prírodovedy a prvouky. V rámci projektu budú vysadené záhony liečivých rastlín, osadené visiace kvetináče z plastových fliaš, vtáčie búdky, hmyzí hotel, ježovník (kaktus), vybudujeme aj pocitový chodník a jazierko. Chceme u žiakov rozvíjať zmyslové vnímanie, manuálne zručnosti,kreativitu a viesť ich k získavanie reálnych skúseností pri práci s prírodným materiálom. Žiaci by v inšpiratívnom a tvorivom prostredí ľahšie získavali nové zručnosti, skúsenosti, ktoré by vedeli uplatniť v ďalšom živote.

       

      Ďakujeme!

      Hlasujte na stránke: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nitriansky-kraj

     • Mikulášska sladkosť

     • Žiaci našej školy sa stali pomocníkmi Mikuláša a opäť dokázali, že ich malé srdiečka sú veľké. Mikulášskou sladkosťou urobili radosť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín i starkým v DSS. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa tejto krásnej akcie zúčastnili, ako aj pani učiteľke Lenke Bórikovej, ktorá projekt vymyslela a zrealizovala v spolupráci s poslancom pánom Róbertom Andrášim.

     • Povinnosti žiaka počas dištančného vzdelávania

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 6.12. 2021 sa budeme na hodinách stretávať online, preto posielame informácie týkajúce sa online vzdelávania, ktoré vyplývajú zo Školského poriadku ZŚ J. C. Hronského.

      Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

      Počas dištančného vzdelávania sa bude zaznamenávať prítomnosť/ neprítomnosť žiaka na hodine. Neprítomnosť žiaka na dištančnom vzdelávaní je zákonný zástupca povinný včas ospravedlniť u triedneho učiteľa, resp. priamo u vyučujúceho daného predmetu.

      Absencia žiaka na hodinách počas dištančného vzdelávania sa bude evidovať v triednej knihe.

      Pri 15 a viac neospravedlnených hodinách za jeden kalendárny mesiac, si škola plní svoju povinnosť, ktorú jej ustanovuje zákon, a nahlasuje meno žiaka i zákonného zástupcu na ÚPSVaR i zriaďovateľovi.

      Zákonný zástupca je povinný:

      1. Zabezpečiť pravidelnú účasť žiaka na vyučovacom procese podľa upraveného rozvrhu hodín.

      2. Zabezpečiť technické prostriedky pre účasť na dištančnom vzdelávaní žiaka, ktoré umožňujú jeho video a audio pripojenie (kamera, slúchadlá, mikrofón).

      3. Zabezpečiť minimalizovanie rušivých faktorov v domácnosti počas prebiehajúceho vyučovania.

      4. Zabezpečiť optimálny výkon žiaka počas prebiehajúcej hodiny – plnenie si povinností a úloh, pozornosť na hodine.

      5. Ospravedlniť vopred triednemu učiteľovi neúčasť žiaka na vyučovaní, prípadne bezodkladne, ak sa o neúčasti dozvedel po už skončenej hodine, ak tak zákonný zástupca neurobí, bude neúčasť žiaka evidovaná ako neospravedlnená hodina so všetkými dôsledkami vyplývajúcich z platného školského poriadku.

      6. Pokiaľ technické prostriedky žiaka neumožňujú jeho účasť na online hodine, oznámi túto skutočnosť bezodkladne zákonný zástupca triednemu učiteľovi/učiteľke a následne s triednym učiteľom/učiteľkou dohodne náhradnú formu vzdelávania prostredníctvom doručovania podporných materiálov žiakovi. Materiály na vypracovanie si vyzdvihne priamo v škole žiak alebo zákonný zástupca, alebo dohodne iný spôsob doručenia ( napr. poštou, e-mailom, .... ), zároveň sa dohodne aj spôsob doručenia vypracovaných úloh do školy.

      7. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, škola môže pre žiakov, ktorým technické podmienky neumožňujú vzdelávať sa online, umožniť vzdelávať sa v menších skupinách, o čom zákonného zástupcu informuje triedny učiteľ/učiteľka. Účasť na tomto vzdelávaní je povinná.

      8. Pasívny prístup žiaka k dištančnému vzdelávaniu jednotlivých predmetov môže viesť ku klasifikácii predmetu stupňom nedostatočný s celkovým hodnotením príslušného polroku „ neprospel“.

      Žiak je povinný:

      1. Zúčastňovať sa pravidelne vyučovania podľa upraveného rozvrhu počas dištančného vzdelávania.
      2. Prihlasovať sa pod vlastným kontom a vlastným menom a priezviskom.
      3. Aktívne plniť úlohy uložené vyučujúcimi jednotlivých predmetov.
      4. Počas priebehu hodiny je vždy pripojený online s aktívnou kamerou (bez vyzvania).
      5. Počas hodiny sedieť za stolíkom pri používanom technickom zariadení, mať pripravené pomôcky ako na riadnom vyučovaní prezenčnou formou.
      6. S vyučujúcim komunikovať na vyzvanie, kedy si zapne mikrofón.
      7. Vypracovať zadané úlohy a v stanovenom termíne doručiť vyučujúcemu.
      8. Pri doručovaní vypracovaných úloh využívať informačný systém EduPage
      9. Počas hodiny neje, nechatuje, nevyrušuje ostatných žiakov činnosťami nesúvisiacimi s vyučovacím procesom.
      10. Ak žiak narúša hodinu, nereaguje na upozornenia vyučujúceho, má vyučujúci právo žiaka z hodiny vypnúť a evidovať ho ako neprítomného na hodine, obdobne sa žiak eviduje ako neprítomný, ak nemá počas hodiny zapnutú kameru. O danom porušení informuje vyučujúci zákonného zástupcu, triedneho učiteľa/učiteľku prostredníctvom zápisu poznámky v EduPage.
      11. Ak žiak neabsolvuje v týždni viac ako 50 % online hodín zo subjektívnych príčin ( zaspatie, lenivosť, neochota pripojiť sa aj keď má technické podmienky), triedny učiteľ ho preradí na inú formu dištančného vzdelávania – pomocou podporných materiálov, ktoré si bude musieť žiak priamo vyzdvihnúť v škole s inštruktážou na vypracovanie a taktiež aj doručiť do školy vypracované materiály osobne v dohodnutom termíne.
      12. Žiakovi i inej osobe je zakázané vyhotovovať z prebiehajúcej online hodiny audio alebo video záznam a tento šíriť prostredníctvom sociálnych sietí.

      Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.

      Za porušovanie školského poriadku nesiete osobnú zodpovednosť a môžete byť: - za menšie priestupky napomenutí, - za opakované a závažné priestupky pokarhaní riaditeľom školy i písomným oznámením rodičom, alebo môžete dostať zníženú známku zo správania. Rešpektovanie školského poriadku vám prinesie uznanie učiteľov a spolužiakov i zaslúženú odmenu.

     • Prerušenie prezenčnej výučby v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa od 6.12. 2021

     • ROZHODNUTIE

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), podľa § 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších konaní (správny poriadok) vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam takto

      r o z h o d o l

      Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. n a r i a ď u j e účastníkovi konania Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417 zákaz činnosti prerušenie prezenčnej výchovy a vzdelávania žiakov Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa od 06.12.2021 do 12.12.2021 na základe hlásení o výskyte chrípky a chrípke podobných ochorení, ochorení COVID-19, ďalších akútnych respiračných ochorení u žiakov a zamestnancov uvedenej školy. Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.

      Celé znenie rozhodnutia:Rozhodnutie_RUVZ_-_prerusenie_prevadzky.pdf

     • 3. 12. 2021 výdaj samotestov

     • Vážení rodičia,

      zajtra 3. 12. 2021  od 11.00 do 16.30 hod. budeme vydávať  domáce samotesty ( 5 kusov) v priestoroch veľkej telocvične.

      MŠ nám napriek našim žiadostiam nenavýšilo ešte počet samotestov, preto samotesty vydávame len zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem o samotesty v auguste.

      Pri vstupe do priestorov telocvične musíte mať  nasadený respirátor. Prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

     • Odhlásenie detí z ŠKD

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že vaše deti nebudú v decembri  navštevovať ŠKD, prosíme vás, aby ste vyplnili odhlášku z ŠKD a poslali ju vyplnenú a podpísanú na mail zsjchronskeho@gmail.com alebo osobne cez pani vychovávateľky.

      Skolsky_klub_deti_-_odhlaska.docx 

      Pripomíname, že deti v karanténe vyhlasujú z obedov v školskej jedálni rodičia telefonicky  0317705812 alebo mailom: jedalen.zskratka@centrum.sk

     • Oznam o úprave podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie, zvýšeného počtu tried v karanténe   a pre zminimalizovanie premiešavania sa tried, pristupujeme v Základnej škole J. C. Hronského, Krátka ulica 2, Šaľa  od 30.11.2021 k týmto opatreniam:

      • v 1. – 2. ročníkoch  sa budú vyučovať 4  hodiny s triednym učiteľom; rozvrh v triede určuje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi v triede,
      • v 3. – 4. ročníkoch sa bude vyučovať 5 hodín s triednym učiteľom; rozvrh v triede určuje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi v triede,
      • v 5. - 9. ročníkoch sa rušia výchovné predmety, ak sú 6. vyučovacou hodinou,
      • predmet TSV sa vyučuje len v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia žiaci zostávajú vo svojej triede,
      • pri vyučovaní ETV a NAV sa triedy nemiešajú,
      • obedy sa vydávajú podľa rozpisu tak, aby sa jednotlivé triedy nemiešali a bolo možné zabezpečiť dezinfekciu priestorov jedálne,
      • počas pobytu v ŠKD žiaci zostávajú vo svojej triede, škola zabezpečuje dozor.

       

      Našim prvoradým cieľom je v tejto nepriaznivej situácii zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy. Preto žiadame rodičov, aby monitorovali zdravotný stav svojich detí a pri podozrení na jeho zhoršenie nechávali svoje dieťa v domácej opatere. Rodič má naďalej povinnosť  neodkladne nahlásiť výsledok pozitívneho testu žiaka, alebo rodinného príslušníka na COVID -19 škole.

      Pre čo najväčšie minimalizovanie kontaktov medzi žiakmi prosíme rodičov, aby zvážili nutnosť pobytu v ŠKD, prípadne stravovania v školskej jedálni.

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŚ

     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri od 25.11. 2021

     • Na základe vyhlášky č. 262/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty od 25. 11. 2021 počas celej doby v interiéri, t. j. žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty aj počas vyučovania v triedach.

      vyhlaska_262-1.pdf