• Ponuka krúžkov v ZŠ J.C. Hronského v školskom roku 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      v školskom roku 2020/2021 sme pre deti opäť pripravili krúžky, ktoré sa budú realizovať v priestoroch našej ZŠ v popoludňajších hodinách( od 13,30 resp. od 14,00 hod.) od októbra 2020. O termíne nahlasovania detí do krúžkov Vás budeme informovať.

     • Rozhodnutie o prijatí

     • Milí rodičia,

      ak ste si ešte neprevzali rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do našej ZŠ, rozhodnutie si môžete prevziať u pani Mandákovej 2.9.2020.

     • Čerstvé hlavičky

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande od 24.6.2020  do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      S poďakovaním

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka školy

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

     • Organizácia vyučovania od 22. – 30.6.2020

      Od 22.6.2020 bude otvorený aj ranný Školský klub detí, v čase od 6:00 hod.

      Žiakom, ktorí neprichádzajú ráno do ŠKD, a žiakom II. stupňa odporúčame príchod do školy po 7:30 hod., aby sa zbytočne nezhromažďovali pred budovou školy a vestibule. Po príchode odchádzajú priamo do svojich tried.

      Žiaci 6. – 9. ročníka musia pri prvom nástupe odovzdať Vyhlásenie o zdravotnom stave.

      V dňoch 22. – 23. 6.2020 vyučovanie na oboch stupňoch pôjde podľa rozvrhu pre zatvorením školy, prevažne bude zamerané na záverečné zhodnotenie. V prípade dohody môžu byť žiaci preskúšaní, ak si neplnili povinnosti počas dištančného štúdia.

      Od 24.6.2020 bude skrátený čas vyučovanie:

                  I. stupeň – do 11:35 hod.

                  II. stupeň – do 12:30 hod.

      Následne žiaci pôjdu na obed, resp. do oddelenia ŠKD.

      Program týchto dní bude v réžii triednych učiteľov – triednické práce, odovzdávanie a vydávanie učebníc, odovzdávanie kľúčikov od skriniek, športový deň, atď.

      Slávnostné odovzdávanie vysvedčení bude 30.6.2020.

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov 6.- 9. ročníka

     • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov 6. - 9. ročníka, že od 22. júna 2020 môžu aj títo žiaci nastúpiť do školy. V prípade, že máte záujem stravovať sa v školskej jedálni, je potrebné sa nahlásiť na stravovanie buď cez aplikáciu eŠkoly, telefonicky 031/770 5812 alebo osobne u vedúcej jedálne. Ďakujeme!

     • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka

     • Oznamujeme Vám zmenu v prevádzke ŠKD. Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov o zmene v otvorení  základných škôl a na základe povolenia  Úradu verejného zdravotníctva SR od pondelka 15. júna 2020 sa rušia obmedzenia na maximálny počet žiakov v oddelení ŠKD, ruší sa zákaz zmiešavania detí v  oddeleniach. Z tohto dôvodu sa od 15. 6. 2020 vracia prevádzka ŠKD pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa k pôvodnému  počtu oddelení. Doba výchovno-vyučovacej činnosti sa predlžuje do 16,30 hod. Ranná ŠKD nie je v prevádzke.

     • Škola od 15.6.2020

     • Od 15.6.2020 je zrušené obmedzenie počtu žiakov v jednej triede a môžu sa zmiešavať skupiny. Takže môžu nastúpiť všetci žiaci 1. - 5. ročníka bez obmedzenia (aj keď u nás žiadny žiak obmedzený nebol) a oddelenia ŠKD budú fungovať v klasickom režime, ako pred zatvorením škôl. Telefónne čísla Vašich vychovávateliek sú Vám známe, poprípade budú zverejnené ako vždy. Žiaka, ktorý doteraz do školy nechodil a od 15.6.2020 začne, treba v prípade záujmu o stravovanie nahlásiť vedúcej ŠJ na čísle 031/7705812, resp. cez aplikáciu eškoly. Ďakujeme!

     • Prihlasovanie do ŠKD

     • Milí rodičia,

      chceme Vás upozorniť, že v pondelok 15.6.2020 uzatvoríme možnosť prihlásenia žiaka do ŠKD v školskom roku 2020/2021. Škola musí riešiť organizáciu školského roka a táto informácia je pre nás nevyhnutná. Nakoľko sa ešte stále neozvali rodičia takmer 30 žiakov, čo predstavuje jedno celé oddelenie, môže sa stať, že viac detí, ako je prihlásených v tejto chvíli, do ŠKD v budúcom školskom roku nepríjmeme! Preto Vás opätovne vyzývame, aby ste označili svoj záujem, resp. nezáujem o ŠKD čo najskôr.

      Budúci prváci boli automaticky prihlásení do ŠKD, podľa výberu na prihláške do 1. ročníka. (Tí, ktorí zaškrtli možnosť "Mám záujem o ŠKD".)

     • Otvorenie školy od 1.6.2020

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020  rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa s účinnosťou od 1.6.2020 obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa na účel výchovy a vzdelávania žiakov od prvého do piateho ročníka, obnovuje sa prevádzka školského klubu a prevádzka školského stravovania.

     • POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI SANDING s.r.o.

     • Základná škola J. C. Hronského v Šali vyslovuje veľké poďakovanie spoločnosti SANDING s.r.o., špeciálne majiteľovi a konateľovi pánovi Ing. Andrejovi Blanárikovi.

      SANDING s.r.o. je zapojený do iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu „IT firmy pomôžte Slovensku“.

      Informácie o spoločnosti https://sanding.sk/.

      Pomohli nám zaviesť do školy bezplatne Office 365 a Microsoft Teams.

      Ďakujeme a spoločnosti prajeme do budúcnosti veľa úspechov a spokojných zákazníkov.

     • Zápis máme za sebou

     • Ďakujeme rodičom, ktorí svoje deti zapísali do našej školy. O ďalšompostupe Vás budeme včas informovať.

      Stále máte k dispozícii tlačivá, ktoré môžete vyplniť a poslať na zsjchronskeho.rodicia@gmail.com, alebo ich vyplníte, keď bude prebiehať overovanie údajov a podpisovanie prihlášok na pôde školy. Pri akejkoľvek mailovej komunikácii uvádzajte v predmete meno a priezvisko svojho dieťaťa.

     • ZÁPIS

     • V tejto časti nájdete najdôležitejšie informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. Ak by ste mali ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na zsjchronskeho.rodicia@gmail.com.

      To najpodstatnejšie:

      Pre budúcich žiačikov

      Keďže nemajú možnosť sa reálne zúčastniť na zápise, majú možnosť si ho zrealizovať aj doma za pomoci rodičov. Pripájame pracovný list, ktorý by robili s našimi pani učiteľkami, pamätný list, ktorý by po absolvovaní zápisu dostali a aspoň fotku darčeka, ktorý by tiež dostali, ale počká ich do najbližšieho stretnutia.

      Materiály budú pridané od 15.4.2020.