• AKO PRACOVAŤ v EDUPAGE

   • Milí žiaci,

    aby ste prácu v edupage zvládali bez problémov, pripravili sme pre vás návod  na používanie zo stránky https://help.edupage.org/

    DOMÁCE ÚLOHY

    Kde nájdem domáce úlohy?

    Stlač dlaždičku Úlohy/písomky.

    V záložke Úlohy/Písomky vidíš zoznam zadaných domácich úloh, testov, projektov či pridelených prezentácií a študijných materiálov. Tento zoznam je usporiadaný podľa dátumu, ku ktorému treba úlohu, test či projekt vypracovať.

    V zozname úloh môžeš filtrovať, tj. zobraziť napr. len domáce úlohy stlačením príslušnej ikony. Takisto môžeš v zadaniach vyhľadávať. Pokiaľ nemáš vybratú konkrétnu hodinu, zobrazujú sa ti DÚ, testy atď. zo všetkých predmetov.

    Ak si vyberieš konkrétny predmet, vidíš len zadania z toho predmetu.

    Ako nahráš súbor k domácej úlohe?

    Predpokladajme, že ste dostali domácu úlohu napr. z informatiky a máte k úlohe priložiť súbor.

    Prihlásiš sa na počítači do svojho EduPage konta - prihlasovacie dáta ste dostávali v škole na začiatku školského roka.  Z notifikácie sa dozvieš o domácej úlohe.

    Klikni si na túto správu

    a zvoľ Prehrať materiál.

    Teraz môžeš napísať text a pripojiť súbor.

    Ako môžem druhýkrát odovzdať súbor ako DÚ?

    Ak si po odovzdaní súboru zistil, že si v prvej verzii mal chybu a chceš odovzdať súbor druhýkrát, stlač znova Prehrať materiál.

    Tu môžeš pripojiť správu verziu súboru. Stlačením tlačidla Hotovo súbor odošleš učiteľovi na hodnotenie. Prvú verziu súboru nevieš zmazať. Učiteľ vidí obe verzie odovzdaného súboru, ale zobrazí sa mu najskôr novšia verzia.

    Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?

    Ak pri domácej úlohe, alebo pri pridelenom teste svieti informácia, že sa dá prehrať online, klikni na túto správu a zvoľ Prehrať materiál. Buď sa dá tento materiál vypracovať online, alebo obsahuje nejaký študijný materiál.

    Po vypracovaní vidíš hneď výsledok.

    Domáca úloha môže obsahovať externý súbor, napr. PDF alebo DOCX súbor. Stiahneš si ho kliknutím na jeho názov.

    Kde si môžeš pozrieť výsledky z DÚ či testu na webe?

    Pokiaľ učiteľ zadáva domáce úlohy alebo testy na online vypracovanie, k svojim výsledkom sa dostaneš cez záložku Výsledky, ktorá sa nachádza v ľavom menu EduPage stránky. Tu si treba vyhľadať konkrétny test či domácu úloh.

    K výsledkom z konkrétneho zadania sa vieš dostať aj kliknutím na notifikáciu o známke.

    Keď sa nastavíš myšou nad správu, objaví sa možnosť "Zobraziť vyhodnotené odpovede". Tieto ťa presmerujú do výsledkov priamo na toto pridelenie.

    Môžeš si pozrieť svoje odpovede na konkrétne otázky. Pri dopisovacích otázkach sa treba nastaviť myšou (prstom) nad nesprávnu odpoveď, správna odpoveď sa zobrazí v tooltipe (nápovede).

    Ak boli k jednotlivým otázkam priradené štandardy, ktorých sa otázka týka, ľahko  identifikuješ témy, ktoré ti robia  problémy.

    Pokiaľ žiadne výsledky ani odpovede nevidíš, potom učiteľ pri prideľovaní materiálu zakázal zobrazenie výsledkov a odpovedí.

    Ako sa pripojím na online hodinu?

    Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online hodina". Kliknutím naň sa vieš pripojiť k hodine.

    Šedý pásik je len informácia o najbližšej online hodine, ktorá bude spustená z EduPage.

    Nie všetci učitelia spúšťajú online hodiny cez EduPage, tj. nie ku každej sa viete takto pripojiť. Sledujte pokyny každého učiteľa.

    Ako posielať a filtrovať správy?

    Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?

    V notifikáciách máš záložku Písomky/skúšanie & Úlohy. Ak si chceš zobraziť napríklad len domáce úlohy, stlač ikonu domácich úloh.

    Zobrazia sa len notifikácie týkajúce sa domácich úloh.

    Ako poslať správu učiteľom?

    Na webe vytvoríš novú správu kliknutím na tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu.

    Vyber adresátov cez Prehľadávať adresátov

    Vyberieš, komu chceš správu poslať.

    Tu napíšeš text správy a stlač Ďalej.

    Potrebuješ pripojiť prílohu k správe?

    Po pripojení prílohy stlač Ďalej. Systém zobrazí zoznam adresátov, ktorým bude správa doručená.

    Stlačením Poslať správu správu odošleš.

    Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?

    V záložke Notifikácie zvoľ "Mnou vytvorené príspevky".

    Pri správe, ktorú chceš zmazať, stlač Vymazať.

    Zmazať správu vieš aj bezprostredne po odoslaní cca 10 sekúnd tu:

    Kde nájdem správy, ktoré som odoslal?

    Na webe v ľavom menu zvoľ Notifikácie a vyber Mnou vytvorené príspevky.

    Vo všetkých notifikáciách môžeš filtrovať na stránke vpravo. Chceš vidieť len správy, odklikni fajku len pri správach.

    Edupage návod pre žiaka v aplikácii

    Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?

    Prehľad o pridelených DÚ, testoch, projektoch či ohlásených písomkách nájdeš kliknutím na dlaždičku DÚ/písomky. V prvej záložke sú usporiadané podľa dátumu, ku ktorému ich treba vypracovať (Podľa dátumu do). V druhej záložke Podľa dátumu zadania sú zoradené podľa dátumu, kedy boli zadávané učiteľmi. Posledná záložka Kalendár zobrazuje prehľad pridelení na mesiac. Šipkami môžeš posúvať mesiace dopredu a dozadu.

     

    Domáce úlohy/testy atď. si môžeš zobraziť aj podľa jednotlivých hodín. Taktiež ich môžeš v prehľade pridelení vyhľadávať.

    Čo znamená prehrať online pri DÚ?

    Ak pri domácej úlohe, alebo pri pridelenom teste svieti informácia, že sa dá prehrať online, klikni na túto správu a zvoľ Prehrať materiál. Buď sa dá tento materiál vypracovať online, alebo obsahuje nejaký študijný materiál. Ak obsahuje otázky, môžeš ich vypracovať aj v mobilnej aplikácii.

    Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?

    Predpokladajme, že ste dostali domácu úlohu napr. z informatiky a máte k úlohe priložiť súbor.

    V mobilnej aplikácii EduPage na OS Android sa dá nahrať len obrázok - napr. fotografia odfoteného riešenia.

    Pozn: Ak máte príliš vysoké rozlíšenie fotoaparátu na mobile a fotíte viac strán, môžete mať problém s veľkosťou prílohy. Skúste si preto pred tým, než svoje riešenie prefotíte, znížiť rozlíšenie (a tým aj veľkosť fotografie).

    Na to, aby mohli žiaci pripojiť súbor k domácej úlohe, musí učiteľ prideliť žiakom otvorenú otázku. Len do tohto typu otázky je možné pripojiť vypracovanie - či už text alebo súbor.

    Klini na názov DÚ, potom stlač Prehrať materiál. Svoje vypracované riešenie odfoť, stlač +Pridať súbor a pripoj fotku riešenia. Riešenie odošli stlačením tlačidla Hotovo.

    Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?

    Domáce úlohy, ktoré si odovzdal vypracované, by si mal v zozname domácich úloh označiť príznakom "Vybavené".

    Ako urobené domáce úlohy odstránim zo zoznamu úloh?

    Cieľom je mať zoznam domácich úloh prázdny, tj. úlohy sú vypracované. Ak domácu úlohu vypracuješ, potiahnutím doprava si ju môžeš označiť ako "Vybavenú". Alebo klikni na úlohu a označ ju ako Vybavenú. Vybavená úloha sa nevymaže, len sa skryje z prehľadu. Takto sa ti v prehľade budú zobrazovať len aktuálne úlohy, ktoré čakajú na vypracovanie.

    Ak chceš zobraziť aj vybavené úlohy, klikni na 3 bodky v pravom hornom rohu a zaškrtni "Zobraziť vybavené."
    Vybavené úlohy majú pri názve zelenú fajočku. Ak si úlohu označil ako vybavenú omylom, kliknutím na ňu môžeš tento príznak zrušiť.

    Stratila sa mi DÚ/správa

    Ak sa ti zdá, že sa ti stratila správa alebo domáca úloha, s najväčšou pravdepodobnosťou si ju (možno omylom) označil ako vybavenú. Takéto správy/DÚ sa nezobrazujú v zozname. Aby sa v zozname zobrazovali všetky správy/DÚ, klikni na 3 bodky v pravom hornom rohu a zaškrtni Zobraziť vybavené. Vybavené správy sú označené zelenou fajočkou.

    Označiť správu ako vybavenú môžeš buď potiahnutím doprava, alebo kliknutím na správu a stlačením príznaku "Vybavené".

    Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?

    Klikni na kachličku Výsledky a na konkrétne zadanie. Pri otázkach s dopisovaním odpovede sa správna odpoveď ukáže, ak podržíte prst nad odpoveďou.

    Ako sa pripojím na online hodinu?

    Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online hodina". Kliknutím naň sa môžeš pripojiť k hodine.

    Šedý pásik je len informácia o najbližšej online hodine, ktorá bude spustená z EduPage.

    Nie všetci učitelia spúšťajú online hodiny cez EduPage, tj. nie ku každej sa viete takto pripojiť. Sledujte pokyny každého učiteľa.

    Ako poslať správu učiteľom alebo spolužiakom?

    Novú správu vytvoríš stlačením červeného tlačidla + na úvodnej obrazovke aplikácie.

    Zo skupiny adresátov môžeš vybrať konkrétneho adresáta kliknutím na jeho meno. Všetkých vyberieš kliknutím na tlačidlo Všetci žiaci.

    Tmavý režim mobilnej aplikácie EduPage

    EduPage mobilná aplikácia podporuje tmavý režim, ktorý šetrí batériu mobilného telefónu. Nastaviť si ho môžeš takto:

    Ako sa pripojím na online hodinu?

    Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online hodina".
    Kliknutím naň sa zobrazí tlačidlo Pripojiť, ktorým sa pripojíte k online hodine.

    Na webe sa tiež na hlavnej obrazovke objaví zelený pásik, ak učiteľ spustil online hodinu. Kliknutím naň sa žiak k hodine pripojí.

    Šedý pásik je len informácia o najbližšej online hodine, ktorá bude spustená z EduPage.

    Ak v rozvrhu vidíte pri hodine zelenú ikonu videa, znamená to online hodinu, na ktorú sa môžete pripojiť priamo z EduPage.

    Pozn: Nie všetci učitelia spúšťajú online hodiny cez EduPage, tj. nie ku každej sa viete takto pripojiť. Sledujte pokyny každého učiteľa.

    Ďalšie informácie k používaniu EDUPAGE nájdete na https://help.edupage.org/