• Darujte 2 % Rodičovskému združeniu pri našej ZŠ

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

    obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie  2 % vašich daní Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Krátka 2, 927 00 Šaľa.

    2 % z vašich daní Rodičovské združenie podporuje výchovno-vzdelávací proces na škole, rozvoj aktivít zameraných na osobnostný a vzdelanostný rast  detí, modernizuje a vytvára inšpirujúce prostredie pre vaše deti, ktoré v škole trávia zvyčajne veľkú časť dňa.

    Zákon umožňuje darovať 2 % z daní neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie. Poukázanie 2 % z vašich odvedených daní nám umožňuje podporiť viac aktivít a zrealizovať viac nápadov.

    Finančné prostriedky plánujeme použiť:

    na zakúpenie moderného nábytku do ďalších tried,

    na zakúpenie moderných didaktických pomôcok,

    na realizáciu projektov, ktorými vytvárame deťom v škole podmienky pre inovatívne vzdelávanie a relax.

     

    Ďakujeme Vám za prejavenú podporu a dôveru!

     

      Ing. Soňa Pinková, predsedníčka RR pri ZŠ

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka ZŠ J.C. Hronského

     

    Pripravili sme pre vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole Krátka 2, 927 00 Šaľa
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krátka 2, 92700 Šaľa
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 48466204
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole Krátka 2, 927 00 Šaľa
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krátka 2, 92700 Šaľa
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 48466204
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole Krátka 2, 927 00 Šaľa
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Krátka 2, 92700 Šaľa
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 48466204
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.