• Aké formy a metódy sa uplatňujú vo vyučovacom procese v našej škole ? Koľko hodín sa týždenne vyučuje konkrétny predmet? O každom predmete, ktorý v našej škole vyučujeme, sme pre vás pripravili podrobný profil.