• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre Základnú školu Jozefa Cígera Hronského v Šali. Vyplnením elektronickej prihlášky záväzne prihlasujete svoje dieťa do zvoleného ročníka v našej škole. Pre doplnenie informácií nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 031/770 5811, resp. 0903 474021 alebo mailom zsjchronskeho.rodicia@gmail.com.

  Záujem o triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním uveďte v poznámke.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Pri vypĺňaní prihlášky používajte diakritiku, rozlišujte veľké a malé písmená. Vyplňte všetky údaje, ak niektorý z údajov neviete vyplniť, použite poznámku na odôvodnenie.