• Zmena vo vyučovaní od 26.10. do odvolania

     • Od pondelka 26. októbra 2020 do odvolania  prechádza na dištančnú výučbu 2. stupeň ZŠ. Dištančná výučba sa týka žiakov 5. až 9. ročníka.  Žiaci dnes dostali od svojich triednych učiteľov rozvrh na obdobie počas dištančného vzdelávania. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiaci sú povinní plniť si svoje školské povinnosti  a zúčastňovať sa vyučovacieho procesu podľa rozvrhu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní musí ospravedlniť jeho zákonný zástupca u triedneho učiteľa telefonicky alebo písomne cez edupage alebo mail.

      Žiaci 1. až 4. ročníka pokračujú vo vzdelávaní v škole podľa rozvrhu. Od pondelka 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020  sa na prvom stupni ruší 6. vyučovacia hodina, žiaci teda budú končiť podľa rozvrhu štvrtou, resp. piatou hodinou.

       Pre žiakov 1. až 4. ročníka bude zabezpečený obed v ŠJ  aj prevádzka ŠKD v popoludnajších hodinách do 15,30. Prosíme však rodičov, aby v danej situácii zvážili pobyt detí v ŠKD.

       

     • Od 13.10. 2020 zmeny v prevádzke ŠKD

     • Vážení rodičia,

      na základe usmernení MŠVVaŠ SR sa od 13. 10. 2020 ruší prevádzka ranného školského klubu a popoludňajšia činnosť ŠKD sa ukončuje o 15, 30 hod.

     • COVID-19

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na zhoršenú situáciu ochorenia COVID-19 Vás chceme požiadať, aby ste deťom zdôraznili potrebu nosenia rúšok, pravidelné umývanie a dezinfekciu rúk v škole. V škole dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, pretože chceme, aby sa deti v našej škole cítili bezpečne. Ďakujeme.

     • Opatrenia COVID 19

     • Vážení rodičia,

      opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov a žiakov druhého stupňa základných škôl.  

      Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

      V rámci usmernení naďalej platí zákaz vstupu zákonných zástupcov do budovy školy. Prosíme aj rodičov prvákov, aby od 16.9. 2020 do budovy školy už nevstupovali.

      Naďalej platí opatrenie nemiešať skupiny žiakov nad rámec ŠKD, preto pokračujeme v nastavenom režime - bez rannej družiny, ŠKD do 16:30, telocvične budú naďalej zatvorené, na hodinách ETV a NAV sa žiaci nebudú zoskupovať v rámci ročníka. Ďakujeme za rešpektovanie opatrení.

     • Údaje o žiakoch pre RÚVZ

     • Vážení rodičia,

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva v rámci opatrení COVID-19 požaduje od škôl určité údaje o žiakoch a rodinných zástupcov. Tieto údaje budú v najbližších dňoch od Vás vyžadovať triedni učitelia. Ďakujeme za spoluprácu.

     • BIELA PASTELKA -17.9.2020

     • Každoročná verejná zbierka BIELA PASTELKA sa tento rok zrealizuje v škole 17.9.2020. Príspevok je dobrovoľný. Za príspevok v hodnote 1€ dieťa dostane bielu spinku.

     • Opatrenia COVID-19

     • Vážení rodičia,

      opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov a žiakov druhého stupňa základných škôl.  

      Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

      V rámci usmernení naďalej platí zákaz vstupu zákonných zástupcov do budovy školy. Prosíme aj rodičov prvákov, aby od 16.9. 2020 do budovy školy už nevstupovali. Ďakujeme za rešpektovanie opatrení.

     • Ponuka krúžkov v ZŠ J.C. Hronského v školskom roku 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      v školskom roku 2020/2021 sme pre deti opäť pripravili krúžky, ktoré sa budú realizovať v priestoroch našej ZŠ v popoludňajších hodinách( od 13,30 resp. od 14,00 hod.) od októbra 2020. O termíne nahlasovania detí do krúžkov Vás budeme informovať.

     • Rozhodnutie o prijatí

     • Milí rodičia,

      ak ste si ešte neprevzali rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do našej ZŠ, rozhodnutie si môžete prevziať u pani Mandákovej 2.9.2020.

     • Čerstvé hlavičky

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande od 24.6.2020  do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      S poďakovaním

      Mgr. Katarína Grznárová, riaditeľka školy

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

     • Organizácia vyučovania od 22. – 30.6.2020

      Od 22.6.2020 bude otvorený aj ranný Školský klub detí, v čase od 6:00 hod.

      Žiakom, ktorí neprichádzajú ráno do ŠKD, a žiakom II. stupňa odporúčame príchod do školy po 7:30 hod., aby sa zbytočne nezhromažďovali pred budovou školy a vestibule. Po príchode odchádzajú priamo do svojich tried.

      Žiaci 6. – 9. ročníka musia pri prvom nástupe odovzdať Vyhlásenie o zdravotnom stave.

      V dňoch 22. – 23. 6.2020 vyučovanie na oboch stupňoch pôjde podľa rozvrhu pre zatvorením školy, prevažne bude zamerané na záverečné zhodnotenie. V prípade dohody môžu byť žiaci preskúšaní, ak si neplnili povinnosti počas dištančného štúdia.

      Od 24.6.2020 bude skrátený čas vyučovanie:

                  I. stupeň – do 11:35 hod.

                  II. stupeň – do 12:30 hod.

      Následne žiaci pôjdu na obed, resp. do oddelenia ŠKD.

      Program týchto dní bude v réžii triednych učiteľov – triednické práce, odovzdávanie a vydávanie učebníc, odovzdávanie kľúčikov od skriniek, športový deň, atď.

      Slávnostné odovzdávanie vysvedčení bude 30.6.2020.

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov 6.- 9. ročníka

     • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov 6. - 9. ročníka, že od 22. júna 2020 môžu aj títo žiaci nastúpiť do školy. V prípade, že máte záujem stravovať sa v školskej jedálni, je potrebné sa nahlásiť na stravovanie buď cez aplikáciu eŠkoly, telefonicky 031/770 5812 alebo osobne u vedúcej jedálne. Ďakujeme!