• Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka

     • Oznamujeme Vám zmenu v prevádzke ŠKD. Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov o zmene v otvorení  základných škôl a na základe povolenia  Úradu verejného zdravotníctva SR od pondelka 15. júna 2020 sa rušia obmedzenia na maximálny počet žiakov v oddelení ŠKD, ruší sa zákaz zmiešavania detí v  oddeleniach. Z tohto dôvodu sa od 15. 6. 2020 vracia prevádzka ŠKD pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa k pôvodnému  počtu oddelení. Doba výchovno-vyučovacej činnosti sa predlžuje do 16,30 hod. Ranná ŠKD nie je v prevádzke.

     • Škola od 15.6.2020

     • Od 15.6.2020 je zrušené obmedzenie počtu žiakov v jednej triede a môžu sa zmiešavať skupiny. Takže môžu nastúpiť všetci žiaci 1. - 5. ročníka bez obmedzenia (aj keď u nás žiadny žiak obmedzený nebol) a oddelenia ŠKD budú fungovať v klasickom režime, ako pred zatvorením škôl. Telefónne čísla Vašich vychovávateliek sú Vám známe, poprípade budú zverejnené ako vždy. Žiaka, ktorý doteraz do školy nechodil a od 15.6.2020 začne, treba v prípade záujmu o stravovanie nahlásiť vedúcej ŠJ na čísle 031/7705812, resp. cez aplikáciu eškoly. Ďakujeme!

     • Prihlasovanie do ŠKD

     • Milí rodičia,

      chceme Vás upozorniť, že v pondelok 15.6.2020 uzatvoríme možnosť prihlásenia žiaka do ŠKD v školskom roku 2020/2021. Škola musí riešiť organizáciu školského roka a táto informácia je pre nás nevyhnutná. Nakoľko sa ešte stále neozvali rodičia takmer 30 žiakov, čo predstavuje jedno celé oddelenie, môže sa stať, že viac detí, ako je prihlásených v tejto chvíli, do ŠKD v budúcom školskom roku nepríjmeme! Preto Vás opätovne vyzývame, aby ste označili svoj záujem, resp. nezáujem o ŠKD čo najskôr.

      Budúci prváci boli automaticky prihlásení do ŠKD, podľa výberu na prihláške do 1. ročníka. (Tí, ktorí zaškrtli možnosť "Mám záujem o ŠKD".)

     • Otvorenie školy od 1.6.2020

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020  rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa s účinnosťou od 1.6.2020 obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa na účel výchovy a vzdelávania žiakov od prvého do piateho ročníka, obnovuje sa prevádzka školského klubu a prevádzka školského stravovania.

     • POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI SANDING s.r.o.

     • Základná škola J. C. Hronského v Šali vyslovuje veľké poďakovanie spoločnosti SANDING s.r.o., špeciálne majiteľovi a konateľovi pánovi Ing. Andrejovi Blanárikovi.

      SANDING s.r.o. je zapojený do iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu „IT firmy pomôžte Slovensku“.

      Informácie o spoločnosti https://sanding.sk/.

      Pomohli nám zaviesť do školy bezplatne Office 365 a Microsoft Teams.

      Ďakujeme a spoločnosti prajeme do budúcnosti veľa úspechov a spokojných zákazníkov.

     • Zápis máme za sebou

     • Ďakujeme rodičom, ktorí svoje deti zapísali do našej školy. O ďalšompostupe Vás budeme včas informovať.

      Stále máte k dispozícii tlačivá, ktoré môžete vyplniť a poslať na zsjchronskeho.rodicia@gmail.com, alebo ich vyplníte, keď bude prebiehať overovanie údajov a podpisovanie prihlášok na pôde školy. Pri akejkoľvek mailovej komunikácii uvádzajte v predmete meno a priezvisko svojho dieťaťa.

     • ZÁPIS

     • V tejto časti nájdete najdôležitejšie informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. Ak by ste mali ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na zsjchronskeho.rodicia@gmail.com.

      To najpodstatnejšie:

      Pre budúcich žiačikov

      Keďže nemajú možnosť sa reálne zúčastniť na zápise, majú možnosť si ho zrealizovať aj doma za pomoci rodičov. Pripájame pracovný list, ktorý by robili s našimi pani učiteľkami, pamätný list, ktorý by po absolvovaní zápisu dostali a aspoň fotku darčeka, ktorý by tiež dostali, ale počká ich do najbližšieho stretnutia.

      Materiály budú pridané od 15.4.2020.

     • Online DOD

     • Milí rodičia, ponúkame Vám možnosť oboznámiť sa s našou školou. Môžete vstúpiť...

     • Zelený deň

     • Prvý farebný deň - zelený

      ŽŠR oznamuje, že najzelenšími triedami sa stali:

      na prvom stupni trieda 3.A

      a na druhom stupni trieda 5.A.

      Na škole sme dnes stretli 245 zelených - 128 žiakov na prvom, 92 žiakov na druhom stupni a 25 pani učiteliek.

     • MO v basketbale

     • Dňa 28.11.2019 získali naši chlapci na MO v basketbale, krásne druhé miesto. Zostava Ivan Arpáš, Patrik Pikler, Tomáš Paldan, Filip Sámel, Filip Farkaš, Laco Makrai, Erik Kartík, Adam Furi. Gratulujeme.