• Oznam k platbám za ŠKD v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia,

      v školskom roku 2023/2024 sa poplatky za ŠKD budú evidovať v operatívno-technickej evidencii prostredníctvom systému Edupage, v ktorom bude zadaný predpis platby poplatku pre jednotlivých žiakov ako aj zrealizované úhrady. Z Edupage bude generovaný aj prehľad preplatkov, resp. nedoplatkov poplatkov ŠKD. V systéme Edupage budú automaticky spárované platby výlučne uhradené cez platobný systém Viamo. Platby hradené poštovou poukážkou, trvalým príkazom budú dopĺňané do evidencie platieb osobitým spôsobom.

      Informácie o nedoplatkoch vám poskytne ekonómka školy cez mail: ekonomka.zskratka@centrum.sk

       

      vedenie školy

     • Zbierka Biela pastelka 20.9.2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      opäť sa zapájame do zbierky Biela pastelka, ktorá sa v našej škole uskutoční 20.9.2023. Príspevok je dobrovoľný a budú ho zbierať žiaci našej školy v triedach počas 1.-3. hodiny.

     • Zabehni čo najďalej

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa športu organizujeme dňa 21. septembra 2023 od 9:00 do 16:00 hod.

      6. ročník akcie

      Zabehni čo najďalej,

      cieľom ktorej je zatraktívniť beh a športové aktivity a prilákať mládež a širokú verejnosť k aktívnemu pohybu.

      Zapojte sa aj vy do bežeckej štafety a prispejte svojimi zabehnutými kilometrami.

     • Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa

     • Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa sa uskutoční nasledovne:

      1. teoreticá časť - 21.9.2023 -  3. - 5. vyučovaciu hodinu (1. a 2. hodina sa vyučuje podľa rozvrhu)

      2. praktická časť - 22.9. 2023  - 1. - 5. vyučovaciu hodinu.

      V dňoch 21.9. a 22.9.2023 žiaci 2. stupňa končia vyučovanie 5. vyučovacou hodinou.

       

       

     • Úrazové poistenie

     • Vážení rodičia,

      aj tento školský rok ponúkame pre žiakov našej školy úrazové poistenie s poistným krytím úrazu žiaka v priestoroch školy a na akciách organizovaných školov.

      Výška úhrady poistného na celý školský rok je 1,30 €/žiak .

      V prípade záujmu, uhraďte sumu 1,30 € triednemu učiteľovi do 25.9. 2023.

     • Krúžok veselých pokusov - Veselá veda

     • Vážení rodičia,
      našu školu oslovilo občianske združenie Veselá veda s cieľom otvoriť pre deti z 1. – 5. ročníka krúžok zábavných “skorovedeckých” pokusov.
      Poslaním Veselej vedy je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov prostredníctvom podpory zájmu o skúmanie prírody a jej zákonitostí. Deti vďaka vlastnej skúsenosti s objavovaním sveta prírodných vied získávajú pozitívny postoj k svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Veselá veda pôsobí od roku 2011 v
      mnohých mestách po celej Českej a Slovenskej republike, organizuje krúžky, projektové dni a prímestské tábory.

      Presné informácie o čase a mieste konania krúžkov takisto ako prihlášku nájdete na webových stránkach Veselej vedy www.veselaveda.sk.

      Prihlášky a viac informácií na: www.veselaveda.sk
      Pre školský rok 2023/24 nové pokusy, nové pomôcky. Tento rok od 30. septembra, 1x týždenne, 60
      minút, 14 lekcií za polrok, 65€ / polrok.

      Kru__z__ok_vedecke_pokusy_SK-1.pdf

       

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      školský rok 2023/2024 začína 4.9.2023. Žiaci 2. až 9. ročníka prichádzajú do školy o 7.45 hod., žiaci 1. ročníka o 8.00 hod.

      Program:

      1.   príhovor riaditeľky školy o 8.05 hod.

      2.   triednické hodiny  od  8.15 do  9.00 hod.

      3.   slávnostné privítanie žiakov do 1. ročníka v školskej jedálni o 8.15 hod.

      5.9.2023

      1.– 3.  vyučovacia hodina: triednické hodiny. Po 3. hodine vyučovanie podľa rozvrhu v triedach 2. - 9. ročníka.

      1. ročník od 5.9. do 8.9. 2023 4 vyučovacie hodiny.

      Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 5.9.2023.

     • Súťaž „Krížom krážom s Nitrianskym pasom“

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj si pre Vás počas leta a jesene pripravila súťaž „Krížom krážom s Nitrianskym pasom“. V spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Nitre Vás touto cestou oslovujeme, aby ste sa zapojili a hrali o hodnotné ceny.

      Pozývame Vás zažiť leto plné objavov s naším virtuálnym cestovným pasom.  

      Od júla do októbra si naplánujte spoločné výlety po TOP 30 výletných miestach Nitrianskeho kraja.

      Cestujte po kraji, objavujte jeho prírodné a historické zaujímavosti, skenujte QR kódy, zbierajte body do svojho virtuálneho Nitrianskeho pasu a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny.

      Okrem množstva skvelých cien môžete vyhrať aj hlavnú cenu iPhone 14 128 GB.

       

      Všetky potrebné informácie nájdete na krizomkrajom.sk/sutaz.

       

      S pozdravom

      Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj

     • Zajtra - 29.6.2023 - Celá škola tancuje

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      nezabudnite!!! Zajtra o 9.00 tancuje celá škola :-)

      Akciu nám spríjemní hasičský a policajný zbor.

      Deťom pribaľte náhradné oblečenie, hasiči im poskytnú mokré osvieženie :-)))

     • Organizácia ňa 30.6.2023

     • Vážení rodičia,

      dňa 30.6.2023 žiaci odchádzajú domov o 9.00 hod.

      ŠKD bude 30.6.2023 v prevádzke do 12.00 hod.

      30.6.2023 ŠJ nebude v prevádzke.

     • UPOZORNENIE - do 28.6. 2023 Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou

     • Vážení rodičia,

       

      už len do 28.6. 2023 môžete požiadať o dotáciu na stravu formou Zápisného lístka s Návratkou cez Edupage.

       

      Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.Kliknite na 'Žiadosť/Vyhlásenie' a vyberte Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou.Zvoľte školský rok, pre ktorý Zápisný lístok s Návratkou podávate.

      Ak si chcete požiadať o dotáciu na stravovanie formou Návratky, zvoľte možnosť 'žiadam o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa'.

      Vyplňte ročník, ktorý bude vaše dieťa budúcu školský rok navštevovať. (Ak podávate Zápisný lístok na budúci šk. rok napr. v júni, kedy dieťa navštevuje 4.ročník, potom zvoľte 5. ročník)

      Zadajte číslo účtu, na ktorý bude vrátený prípadný preplatok. V prípade, že bankový účet nemáte, túto kolónku nevypĺňate.

      V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie". Vaša žiadosť bude odoslaná škole.

      Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou neposielajú súčasní deviataci.

      V prípade, že o dotáciu nepožiadate do 28.6. 2023, v septembri 2023 nebudete mať na ňu nárok!

      Návod, ako požiadať o dotáciu nájdete aj tu:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4774https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4774

     • CELÁ ŠKOLA TANCUJE - 29.6.2023

     • Vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

      radi vás privítame na poslednej akcii v tomto školskom roku Celá škola tancuje, ktorá sa uskutoční 29.6.2023 o 9.00 hod. na malom dvore.

     • Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou do 28.6. 2023

     • Vážení rodičia,

       

      do 28.6. 2023 môžete požiadať o dotáciu na stravu formou Zápisného lístka s Návratkou cez Edupage.

       

      Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.Kliknite na 'Žiadosť/Vyhlásenie' a vyberte Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou.Zvoľte školský rok, pre ktorý Zápisný lístok s Návratkou podávate.

      Ak si chcete požiadať o dotáciu na stravovanie formou Návratky, zvoľte možnosť 'žiadam o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa'.

      Vyplňte ročník, ktorý bude vaše dieťa budúcu školský rok navštevovať. (Ak podávate Zápisný lístok na budúci šk. rok napr. v júni, kedy dieťa navštevuje 4.ročník, potom zvoľte 5. ročník)

      Zadajte číslo účtu, na ktorý bude vrátený prípadný preplatok. V prípade, že bankový účet nemáte, túto kolónku nevypĺňate.

      V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie". Vaša žiadosť bude odoslaná škole.

      Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou neposielajú súčasní deviataci.

      V prípade, že o dotáciu nepožiadate do 28.6. 2023, v septembri 2023 nebudete mať na ňu nárok!

      Návod, ako požiadať o dotáciu nájdete aj tu:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4774https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4774

       

     • Výsledky zberu papiera

     • Počas zberu papiera ste odovzdali 3663 kg papiera.

      Vyhodnotenie tried:

      1. miesto - V. A - 435 kg (2 žiaci)

      2. miesto - VI. A - 398 kg (6 žiaci)

      3. miesto - IV. B - 395 kg (4 žiaci)

      Vyhodnotenie jednotlivcov:

      1. miesto - G. Špendla - III. A - 360 kg

      2. miesto - M. Baková - IV. B - 250 kg

      3. miesto - E. Kollárová - V. A - 235 kg

      Víťazom blahoželáme!

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili!