• Začiatok školského vyučovania 5. 9. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      nástup do školy je 5. 9. 2022.

      • Žiaci 2. - 9. ročníka prichádzajú do školy o 7.45 hod. a odchádzajú o 9.00 hod.
      • Slávnostné otvorenie školského roku pre žiakov 1. ročníka bude o 8.15 hod. v školskej jedálni.

      Žiaci v interiéri školy nemusia mať v súčasnosti prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej žiak mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom. Pred nástupom do školy, odporúčame žiakov otestovať 4.9. 2022 domácim ag-samotestom.

      Na základe  dokumentu „Zelená otvoreným školám“ vydaného MŠ a Rozhodnutia MŠ Rozhodnutie_MS-od_1.9.2022.pdf je rodič povinný predložiť pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete podať elektronicky cez Edupage alebo na tlačive bezpriznakovost-092022.pdf

      Tlačivá sú dostupné aj na 1. vchodových dverách školy.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti a škola bude bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/ bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

      Ďalšie informácie o izolácii, karanténe a ospravedlnení neprítomnosti žiaka na vyučovaní nájdete na stránke www.minedu.sk.

      oznam_o_vstupe.pdf

     • Hlasujte za náš projekt od 11. júla do 7. augusta 2022 v predajni Tesco vo Veči

     • Prosím, hlasujte za náš projekt od 11. júla do 7. augusta 2022 v predajni Tesco vo Veči.

       

      Medonosné záhony plánujeme vybudovať so žiakmi v areáli školy, a tak podporiť u detí pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia. Deti získajú poznatky o dôležitosti rastlín a hmyzu v ekosystéme, budú si rozvíjať praktické zručnosti pri pestovaní a starostlivosti o rastliny a aktívne sa podieľať na skrášľovaní areálu školy.

      Chceme, aby všetci vedeli, že medonosné záhony sú darom pre včely!

      Výsledky hlasovania budú zverejnené v druhej polovici mesiaca august 2022. Víťaz hlasovania získa na realizáciu aktivít 1300 eur. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

      Podporte ekologické aktivity detí zo ZŠ J. C. Hronského a hlasujte v predajni Tesco vo Veči za ich medonosné záhony!

     • Informácie k 30.06.2022

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 30.06.2022 sú žiaci v škole do 9.00 hod., ŠKD bude v prevádzke do 11.00 hod. V školskej jedálni sa 30.06. 2022 nevarí.

     • Vydávanie ag-samotestov 21.06.2022

     • Vážení rodičia,

      žiadame vás, aby ste si dňa 21.06.2022 (utorok) vyzdvihli ag-samotesty pre domáce použitie v malej telocvični v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 11.00 do 16.30 hod.

     • Skrátené vyučovanie v dňoch 22.6.-29.6. 2022

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že od 22.06. 2022 do 29.06. 2022  bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. stupňa budú končiť 4. vyučovacou hodinou, žiaci 2. stupňa budú končiť 5. vyučovacou hodinou. Prevádzka ŠKD ostáva do 29.06. 2022 (vrátane) bez zmeny.

     • Oznam o skrátení vyučovania 1. júna 2022

     • Vážení rodičia,

      dňa 1. júna 2022 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. stupňa končia 4. vyučovacou hodinou, prevádzka ŠKD sa nemení.

      Žiaci 2. stupňa končia vyučovanie 5. vyučovacou hodinou.

     • Zber papiera 23.5. - 26.5. 202

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 23.5. až 26.5. 2022 sa uskutoční zber starého papiera. Kontajner na papier bude umiestnený v areáli školy pri ihrisku. Zbierame zviazané noviny, časopisy, letáky, knihy bez obalu. Kartón viažte samostatne. Financie, ktoré škola za papier získa, použijeme pri budovaní vertikálnych záhonov v átriách školy.

     • 18.mája 2022 RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 6., 8. a 9. ročníka

     • Riaditeľka Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa

      Mgr. Katarína Grznárová

       

      z dôvodu organizačného zabezpečenia 

      celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka Testovanie 5

       

      udeľuje žiakom 6., 8. a 9. ročníka základnej školy

       

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      dňa 18.mája 2022

     • Uvoľnenie opatrení v školách v súvislosti s COVID-19

     • Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 dávame do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmierňujú opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

      Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.


     • Zápis do 1. ročníka a online stretnutie pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia predškolákov,

      vás a vašich predškolákov srdečne  pozývame na zápis do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 4.4.2022 až 6.4.2022 od 13.00 do 17.00 hod. v priestoroch ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2 v Šali.
       

      Využite možnosť a zapíšte do 1. ročníka vaše dieťa elektronicky v pohodlí domova už dnes. Kliknite na link https://zskrsala.edupage.org/register/

      Kde nájdete informácie o našej škole?

      Pozrite si školskú webovú stránku, stránku školy na Facebooku alebo školský YouTube kanál .

      Chcete sa o štúdiu na našej škole dozvedieť viac? Radi by ste sa dostali odpovede na vaše otázky?

      Spojte sa s nami online cez aplikáciu zoom dňa 29. 03. 2022 ( v utorok) o 18.00 hod. a radi vám odpovieme na vaše otázky, týkajúce sa vzdelávania v našej škole. Na online stretnutí vám budú k dispozícii riaditeľka školy, zástupkyne pre 1. a 2. stupeň, špeciálna pedagogička a vyučujúce anglického a nemeckého jazyka.

      Pre prihlásenie na online stretnutie sa prihlásite pomocou linku

      https://us05web.zoom.us/j/5435508205?pwd=UnZiUGpQSDh0cVZDcHowNCttSktndz09

      a prihlasovacích údajov:

      Meeting ID: 543 550 8205

      Passcode: cbP2c5

      Pri probléme s prihlásením na online stretnutie alebo pri vypĺňaní elektronickej prihlášky nás kontaktujte mailom zsjchronskeho@gmail.com alebo telefonicky +421903474021.

      Tešíme sa stretnutie s vami.

      kolektív ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa