• Zabehni čo najďalej

     • Vzhľadom na nepriaznivé počasie v týchto dňoch rušíme zajtra 27.9.2022 akciu Zabehni čo najďalej. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

     • Triedne zasadnutia ZRPŠ

     • Vážení rodičia,

      dňa 29. 9. 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia ZRPŠ v triedach vašich detí.

      Program:

      1. Voľba triedneho dôverníka
      2. Voľba zástupcov do Rady rodičov
      3. Oboznámenie sa so školským poriadkom
      4. Informácie triednych učiteľov o plánovaných akciách
      5. Informácie o kritériách hodnotenia žiakov
      6. Rôzne

      Vaša účasť na triednych zasadnutiach je dôležitá. Využite možnosť získať všetky dôležité informácie.

       

     • Úrazové poistenie žiakov

     • Vážení rodičia,

      aj tento školský rok máte možnosť uhradiť úrazové poistenie vášmu dieťaťu. Prípadná poistná udalosť sa posudzuje pri tomto poistení len pri úrazoch počas školského vyučovania a akcií organizovaných školou (napr. školský výlet, exkurzia,...) Ak máte záujem o úrazové poistenie pre vaše dieťa, je potrebné sumu 1,30 € uhradiť u triednych učiteľov do 29. 9. 2022.

     • Zabehni čo najďalej - 27. 09. 2022

     • Milí športoví nadšenci,

      27. septembra vás srdečne pozývame na športové podujatie Zabehni čo najďalej, ktoré sa bude konať na školskom ihrisku ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2 od 9.00 do 16.00 hod.

      Veríme, že aj vďaka vašej účasti prekonáme minuloročný rekord odbehnutých kilometrov :-)

      Tešíme sa na vašu účasť!

      kolektív zamestnancov ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

       

     • Zbierka Biela pastelka

     • Dňa 22. 9. 2022 1. a 2. hodinu sa v našej škole uskutoční zbierka Biela pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbireku zrealizujú žiaci našej školy po jednotlivých triedach. Príspevok žiakov je dobrovoľný, pastelku dostanú žiaci za 1 euro.