• Hlasujte za náš projekt od 11. júla do 7. augusta 2022 v predajni Tesco vo Veči

     • Prosím, hlasujte za náš projekt od 11. júla do 7. augusta 2022 v predajni Tesco vo Veči.

       

      Medonosné záhony plánujeme vybudovať so žiakmi v areáli školy, a tak podporiť u detí pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia. Deti získajú poznatky o dôležitosti rastlín a hmyzu v ekosystéme, budú si rozvíjať praktické zručnosti pri pestovaní a starostlivosti o rastliny a aktívne sa podieľať na skrášľovaní areálu školy.

      Chceme, aby všetci vedeli, že medonosné záhony sú darom pre včely!

      Výsledky hlasovania budú zverejnené v druhej polovici mesiaca august 2022. Víťaz hlasovania získa na realizáciu aktivít 1300 eur. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

      Podporte ekologické aktivity detí zo ZŠ J. C. Hronského a hlasujte v predajni Tesco vo Veči za ich medonosné záhony!