• Prostredníctvom zavádzania interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.
   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krátka 2, Šaľa

   • " Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí." Albert Einstein
   • Rodinné prostredie

   • V našej škole nájdu deti príjemnú, tvorivú a rodinnú atmosféru.
   • Škola plná života

   • Vzdelávame sa, športujeme, tvoríme, pomáhame a aj sa zabávame.
    • Rodinná atmosféra
    • Inšpirujúce prostredie
    • Kreatívni pedagógovia
    • Moderné učebne
    • Rôznorodé aktivity a krúžky
    • Triedy pre deti so všeobecne intelektovým nadaním
   • Zápis žiakov do 1.ročníka od 3. 4.- 5. 4. 2023

   • Vážení rodičia predškolákov,

    pozývame vás na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. - 5. 4. 2023

    • osobne v priestoroch školy od 13.00 do 17.00 hod.

    Prihlášku môžete vyplniť aj na stránke školy. K zápisu potrebujete rodný list dieťaťa a váš občiansky preukaz. Vyplnené a podpísané tlačivá:

    Cestne_vyhlasenie_-_bez_druheho_rodica.docx

    Pisomne_vyhlasenie_-_dokumentacia_1_zak._zast.docx

    Povinna_priloha_k_prihlaske(1).docx

     

    Čo deti v našej škole čaká?

    • rodinná atmosféra,
    • nadšení a kreatívni učitelia,
    • individuálny prístup,
    • zážitkové učenie,
    • triedy s malým počtom detí,
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka,
    • množstvo zaujímavých aktivít,
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním,
    • školský klub detí,
    • široké možnosti na športovanie,
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole,
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga.
     

    Odpovede na najčastejšie otázky k zápisu sme pre vás pripravili tu: Najcastejsie_otazky_k_zapisu(1).pdf

    Zoznam pomôcok do 1. ročníka nájdetu tu: Skolske_pomocky_1._rocnik.pdf

     

    Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na osobné stretnutie

     

     

   • To sme my :-)

   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského

    • rodinná atmosféra
    • nadšení a kreatívni učitelia
    • individuálny prístup
    • zážitkové učenie
    • triedy s malým počtom detí
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka
    • množstvo zaujímavých aktivít
    • inšpirujúce prostredie
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
    • školský klub detí
    • široké možnosti na športovanie
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga
    • moderné učebne
 • Novinky

  Zaujímavosti a informácie

   • V grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" sme uspeli
   • 13. 10. 2021
   • Milí rodičia,

    s radosťou vám oznamujeme , že vďaka vašej podpore sme sa v grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" umiestnili s naším projektom " Učebňa v prírode" na 2. mieste a na realizáciu projektu sme z Nadácie Pontis získali 600 €. O realizácii projektu "Učebňa v prírode" vás budeme priebežne informovať.

   • V grantovej výzve "Vy rozhodujete, My pomáhame" sme uspeli: Čítať viac
   • Krúžok robotiky je dočasne pozastavený
   • 6. 10. 2021
   • Vážení rodičia,

    momentálne krúžok robotiky v našej školy do odvolania nebude fungovať zo strany spoločnosti, ktorá nám krúžok ponúkla. O začiatku fungovania krúžku vás budeme informovať.

    Ďakujeme za pochopenie!

   • Krúžok robotiky je dočasne pozastavený: Čítať viac
   • Oznam
   • 1. 10. 2021
   • Vážení rodičia,

    na základe vyhlášky č. 250 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 1.10.2021 podľa § 2 bodu 2 písmeno c žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ( vyučovacia hodina, pobyt v oddelení ŠKD) nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

   • Oznam: Čítať viac
   • Zber papiera končí zajtra 24. 09.2021 o 13.00 hod.
   • 23. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do zberu papiera a priniesli ho do našej školy. Tí, ktorí ste si dovoz papiera naplánovali na piatok, prosíme, aby ste tak urobili najneskôr do 13.00 hod. O výsledku zberu vás budeme informovať.

   • Zber papiera končí zajtra 24. 09.2021 o 13.00 hod.: Čítať viac
   • Výdaj samotestov
   • 23. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    dnes sme obdržali 2. dávku testov pre domáce testovanie žiakov. Testy (po 5 kusov) vydávame zákonným zástupcom vo veľkej telocvični dnes 23.09. 2021 od 13.00 do 16.00 hod. a zajtra 24.09. 2021 od 7.00 do 16.00 hod. Stále máme len samotesty objednaných v auguste. Počet pre ostatných záujemcov nám ministerstvo nezvýšilo. Na základe mailu z ministerstva vás chceme požiadať, aby ste v momentálnej situácii deti doma testovali dvakrát týždenne (štvrtok, nedeľa) a výsledok testovania nahlásili cez edupage Žiadosti/vyhlásenie - Domáci AG samotest - oznámenie o použití. Ďalšia distribúcia samotestov bude viazaná na počet oznámení o vykonaní domáceho testovania.

   • Výdaj samotestov: Čítať viac
   • Zabehni čo najďalej 23.09.2021
   • 16. 9. 2021
   • Milí rodičia, starí rodičia, súrodenci, kolegovia, priatelia školy, Šaľania,

    pri príležitosti Európskeho týždňa športu organizujeme dňa 23. septembra 2021 od 9:00 do 16:00 hod. 4. ročník akcie ZABEHNI ČO NAJĎALEJ.

    Zapojte sa aj vy do bežeckej štafety a prispejte svojimi zabehnutými kilometrami.


   • Zabehni čo najďalej 23.09.2021: Čítať viac
   • Prebratie samotestov zákonným zástupcom 7. septembra 2021
   • 6. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    podľa pokynov MŠVVaŠ SR dňa 7. septembra 2021 ( utorok) budeme vydávať samotesty pre domáce použitie.

    Vydávanie samotestov bude prebiehať vo veľkej telocvični od 7.00 do 16.00 hod. Samotesty pre dieťa je povinný prebrať zákonný zástupca žiaka, ktorý prevzatie samotestov potvrdí svojím podpisom.

   • Prebratie samotestov zákonným zástupcom 7. septembra 2021: Čítať viac
   • Potvrdenie o návšteve školy cez edupage
   • 31. 8. 2021
   • https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=skVážení rodičia,

    potvrdenie o návšteve školy vášho dieťaťa si viete stiahnuť aj cez systém edupage. Presný postup nájdete: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

   • Potvrdenie o návšteve školy cez edupage: Čítať viac
   • Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
   • 31. 8. 2021
   • Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na

    a) každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,31)

   • Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa : Čítať viac
   • Oznam k nedodaným samotestom
   • 30. 8. 2021
   • Vážení rodičia,

    Okresný úrad Nitra, odbor školstva nás dňa 30.08.2021 informoval, že nie je možné uspokojiť všetky požiadavky škôl na distribúciu samotestov v ich územnej pôsobnosti. Na základe uvedeného nás žiadajú o pochopenie a trpezlivosť. Po doručení ďalšej dodávky samotestov na Okresný úrad Nitra a o ich následnej distribúcii nás budú neodkladne informovať. Vedenie školy bude sledovať vývin situácie a bezodkladne Vás informovať.

   • Oznam k nedodaným samotestom: Čítať viac
   • PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ J.C. HRONSKÉHO OD 1.9.2021
   • 30. 8. 2021
   • Základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje ŠKOLSKÝ SEMAFOR vydaný MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022.

    Verzia 1.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených 12.8.2021.

   • PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ J.C. HRONSKÉHO OD 1.9.2021: Čítať viac
   • Začiatok školského roka 2021/2022
   • 30. 8. 2021
   • -Milí rodičia a žiaci,

    nový školský rok začína 2. septembra 2021.

    Harmonogram pre žiakov 2. - 9. ročníka:

    • 8.00 hod. - príhovor pani riaditeľky
    • 8.10 hod. do 8.45 hod. - triednická hodina.

    Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú. Žiaci sú povinní nosiť rúško v interiéri školy.

   • Začiatok školského roka 2021/2022: Čítať viac
   • Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie
   • 23. 8. 2021
   • Vážení rodičia,

    ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie pre všetkých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

    Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné a môžu ho využiť aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

   • Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie : Čítať viac
  • Nová výzva "Máj lásky čas", nič nemožné pre žiakov našej ZŠ
   • Nová výzva "Máj lásky čas", nič nemožné pre žiakov našej ZŠ
   • 2. 7. 2021
   • V mesiaci máj sme sa zapojili do novej výzvy "Máj lásky čas". Ide o pokračovanie projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".
    Počas mesiaca lásky sa v škole srdiečkovalo. Žiaci sa do tvorby pohladníc pustili s veľkým zanietením. Tvorili, vyrábali, kreslili a lepili. Dali si na ich pohlad
   • Nová výzva "Máj lásky čas", nič nemožné pre žiakov našej ZŠ: Čítať viac
   • Organizácia 30.06.2021
   • 29. 6. 2021
   • Vážení rodičia,

    30.06.2021 si žiaci preberú vysvedčenie. O 9.00 hod. odchádzajú domov, resp. na obed.

    ŠKD zajtra funguje do 13.30 hod.

   • Organizácia 30.06.2021: Čítať viac
   • Oznam k obedom 30.6.2021
   • 25. 6. 2021
   • Vážení rodičia,

    obed sa 30.6.2021 vydáva o 9.00. Ak o obed 30.6. nemáte záujem, je potrebné, aby ste dieťa vyhlásili v ŠJ najneskôr v utorok.

   • Oznam k obedom 30.6.2021: Čítať viac
   • Výsledky volieb do RŠ
   • 22. 6. 2021
   • Dňa 22.06. 2021 sa uskutočnilo 2. kolo volieb rodičov do Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa.

    Získané hlasy:

    1. Hortenzia Antalová – počet hlasov: 13
    2. Ing. Radovan Benkovský – počet hlasov: 11
    3. Mgr. Michaela Hrajnohová – počet hlasov: 20
    4. Ing. Jozef Szikora – počet hlasov: 16
    5. Bc. Pa
   • Výsledky volieb do RŠ: Čítať viac
   • 2. kolo volieb do RŠ
   • 21. 6. 2021
   • Vážení rodičia,

    22.06.2021 o 16.00 hod. sa uskutoční druhé kolo volieb do RŠ v jedálni školy. Vaša účasť je vítaná.

   • 2. kolo volieb do RŠ: Čítať viac
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Povedali o nás

  Názor rodičov i našich žiakov je pre nás dôležitý.


  Keď prišlo obdobie vybrať ZŠ pre budúceho prváka, tak sme sa po návšteve dňa otvorených dverí rozhodli pre túto školu. Syn si vyskúšal rôzne učebne a pani učiteľky mu všetko predstavili. Na nástup sa tešil a urobili sme dobre. Je spokojný, škola mu ponúka veľa možností rozvíjať sa aj mimo vyučovania a pedagogickí zamestnanci deti rozvíjajú v rôznych smeroch. Tak ako sa teší na vyučovanie, teší sa aj do Klubu detí, kde s nimi pani vychovávateľka robí zaujímavé činnosti. O pár rokov nastúpi aj menší syn na túto školu. Miriam K.


  Obe moje deti navštevujú ZŠ J. C. Hronského v Šali.  Už od 1.kontaktu pred 8.rokmi /zápis do 1. ročníka/ sme veľmi spokojní. Oceňujem hlavne otvorený prístup pedagógov,  vedenia školy aj ostatných zamestnancov školy. Pedagógovia zapájajú deti do rôznych slovenských aj medzinárodných súťaží. Veľmi ma teší široká ponuka krúžkov v popoludňajších hodinách ako aj rôzne tematické aktivity počas roka v rámci školy ( Deň zdravej výživy, Jedličková.. ). Škola prešla kompletnou rekonštrukciou okrem sociálnych zariadení a šatní v telocvični.  V škole je vytváraná príjemná priateľská atmosféra a prípadné nedorozumenia sú promptne riešené.  Katarína S.


  Na ZŠ J.C. Hronského mi chodia obidve deti . Staršia dcéra je už na Gymnáziu v NR . Obidve chodili do tried pre nadané deti . Tento spôsob výučby ma veľmi oslovil pri výbere školy. Som veľmi spokojná s prístupom pedagógov i s vyučovacím procesom . Moje deti rady chodia do školy . Je to skvelé ZŠ J.C. Hronského odporúčam všetkým rodičom.  Marcela Švrčková


  Naša škola je super. Keď sme stáli pred otázkou, do ktorej školy dať naše dieťa, zvažovali sme naozaj poctivo. Naša dcéra už ako malá vynikala v anglickom jazyku a práve škola J.C. Hronského poskytovala možnosť výučby anglického jazyka už od prvého ročníka. Na škole pracujú skvelé pani učiteľky. Nerobia medzi deťmi rozdiely a sú nápomocné ako deťom tak aj rodičom. Svedčia o tom aj výsledky detí na rôznych súťažiach a testovaniach. Technické vybavenie školy je tiež na vysokej úrovni. V školskej jedálni sa deti kvalitne, zdravo a chutne najedia a po skvelom obede si môžu vybrať aj z množstva krúžkov, ktoré škola ponúka. Najdôležitejšie je však to, ako sa deti v škole cítia. Tie moje by túto školu nevymenili za žiadnu inú a to je pre rodiča to najdôležitejšie, keď jeho dieťa chodí do školy v ktorej sa cíti bezpečne, príjemne a ešte sa tam aj veľa naučí. V žiadnom prípade svoje rozhodnutie dať deti na ZS J.C. Hronského neľutujem a odporúčam každému rodičovi.  Katarína V.


  ZŠ J. C. Hronského v Šali naučila naše dieťa okrem povinného učiva i veľa ďalšieho potrebného pre jeho budúcnosť. Zlepšilo sa v sociálnej komunikácii, správaní, zodpovednosti za seba i svoje okolie, dodržiavaní povinností v školskom i bežnom živote. V škole pracujú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a veľkou empatiou voči žiakom so schopnosťami naučiť naše dieťa učivo bez výraznej potreby doučovania doma rodičmi. V škole sa nachádzajú telocvične, vonkajšie multifunkčné ihrisko, špecializované učebne jazykov, IT, fyziky a iných odborných predmetov. V triede sa pri výuke často používa interaktívna tabula a iné IT prostriedky, ktoré naše dieťa aktívne využíva. Škola zabezpečuje pravidelne jednodňové náučné školské výlety v rámci vyučovania aj pobyty na viac dní - škola v prírode, lyžiarsky výcvik. V poslednom období sa začala využívať online aplikácia pre rodičov i žiakov na sledovanie a pomoc pri výuke, ale aj na evidenciu dochádzky, prospechu a komunikácie ... medzi učiteľmi, rodičmi i žiakmi. Obedy v ŠJ dieťaťu veľmi chutia, desiatové stravovanie je zabezpečené automatmi a bufetom. Pre nás ako rodičov je ZŠ J. C. Hronského v Šali a hlavne jej učitelia ideálnou školou pre naše dieťa.  Viťo V.


  Odporučila by som rodičom budúcich prvákov, ale i ostatným žiakom aby sa rozhodli práve pre našu školu, ponúka veľa možností na získanie nových vedomostí, ktoré v ďalšom živote určite využijú. Ako žiačka našej školy môžem určite aj za seba potvrdiť, že ZŠ J.C. Hronského spolu s mimoriadne profesionálnymi učiteľmi, ktorí sa vždy snažia o hravé a zároveň zodpovedné naučenie žiakov daným predmetom.
  Učitelia každoročne uskutočňujú mnohé športové a náučné akcie. Taktiež sa tu konajú mnohé olympiády, ktoré rozvíjajú vedomosti žiakov. Aj vynovené priestory školy sú veľmi dobré na zlepšenie vyučovania. Fyzikálna učebňa po rekonštrukcii ponúka lepšie priblíženie jednotlivých pokusov, učebňa s programom na výučbu angličtiny ponúka lepšiu komunikáciu zo žiakmi. Aj ostatné učebne zlepšujú výučbu detí: knižnica, chemická učebňa a informatické učebne. V našej škole je aj pekná jedáleň s chutnými pochúťkami. Škola jednoducho ponúka všetko na správne vzdelávanie dieťaťa. Každý rodič, ktorý sa rozhodol o prihlásenie svojho dieťaťa na ZŠ J.C. Hronského, urobil správne. Ako žiačka 8. ročníka ešte raz odporúčam túto školu. 
  Laura, 8. ročník


  Prečo študovať u nás?
  Naša škola dáva možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch ako informatika,športové hry, tanečná atď. Na hodinách používame rôzne moderné prostriedky na spestrenie hodiny (interaktívna tabuľa, počítače, tablety). Chodíme do kina, divadla. Máme rôzne výlety a exkurzie, školu v prírode, lyžiarsky výcvik a rôzne iné. Zúčastňujeme sa na rôznych športových a vedomostných súťažiach. Učíme sa anglický a nemecký jazyk, aktívne si zlepšujeme si jazykové a komunikačné zručnosti. Radka, 8. ročník


  Základná škola J.C. Hronského je podľa mňa tá najlepšia základná škola široko ďaleko. Pracujú v nej veľmi milí a ochotní pedagógovia. Pedagógovia školy majú profesionálny prístup k žiakom, vždy sa snažia vyhovieť niekedy i nezmyselným prosbám žiakov. Každý rok pre nás organizujú rôzne podujatia. Škola má moderné vybavenie, priestrannú školskú jedáleň, 2 telocvične, 3 PC učebne, jazykovú učebňu, knižnicu, chemickú a fyzikálnu učebňu, tri dvory, multifunkčné ihrisko. Skoro v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa. Zúčastňujeme sa aj rôznych športových, vedomostných, umeleckých súťaží, olympiád. Som na našu školu hrdý.  Samuel, 9. ročník


  Moja škola sa mi páči, viem to porovnať lebo som 5 rokov chodila do inej školy... Škola je priestranná, svetlá, je tu veľa tried aj žiakov...Učitelia sú dobrí, niektorí síce prísnejší ale niekedy si to žiaci aj zaslúžia... Sofia, 7.ročník


  Našu školu rozhodne odporúčam. Máme tu skvelých a vzdelaných pedagógov, ktorí sú absolútne spravodliví ku každému žiakovi rovnako. Máme tu veľa vzdelávacích programov, či už krúžky, rôzne výlety, mimoškolskú činnosť, perfektne vybavené učebne. Často sa na našej škole organizujú rôzne sezónne podujatia, súťaže. Kristián, 8.ročník


  Rad chodím do tejto školy, pretože je veľká a má 2 telocvične, ktoré sú dobre vybavené. Keď je vonku dobré počasie chodíme na hodinách TV na multifunkčné ihrisko. V triede máme IKT tabuľu, ktorú veľmi radi používame. Matej, 7.ročník

   • Dištančné vzdelávanie

   • Aj doma sme boli spolu :-)


  • Krajské kolo

   • Natália Hanusová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Dejepisná olympiáda
   • Krajské kolo
   • Dejepis
   • Tatiana Szikorová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Dejepisná olympiáda
   • Krajské kolo
   • Dejepis
   • Natália Hanusová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Daniel Matejdes
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Hana Sedlárová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Emma Benešová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
  • Okresné kolo

   • Nina Augustínová
   • 1. miesto
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Richard Malík
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Felipe Palík
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Tatiana Szíkorová
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Kristína Maľová
   • úspešný riešiteľ
   • OK Olympiáda v anglickom jazyku
   • Okresné kolo
   • Anglický jazyk
   • Hanka Mrázová
   • 1. miesto
   • OK Olympiáda v anglickom jazyku
   • Okresné kolo
   • Anglický jazyk
   • Damien Berecz
   • 2. miesto
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Peter Nosko
   • 3. miesto
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Adrián Jelínek
   • úspešný riešiteľ
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Tibor Kováč
   • úspešný riešiteľ
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Timotej Lalák
   • úspešný riešiteľ
   • Ok Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Jakub Mondočko
   • úspešný riešiteľ
   • OK Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Soňa Sučanská
   • úspešný riešiteľ
   • OK Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Tibor Kováč
   • 1.miesto
   • OK Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
 • Sleduj nás aj na Facebooku a YouTube . Pozri si fotoalbum a prečítaj si, čo o našej ZŠ publikujú médiá :-)

   • Včas zažínajte v dušiach vašich detí svetielka, lebo kto bude nosiť v sebe svetlá, nebude ani ťažké chvíle preklínať ...
   • Jozef Cíger Hronský
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers