• Prostredníctvom zavádzania interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.
   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krátka 2, Šaľa

   • " Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí." Albert Einstein
   • Rodinné prostredie

   • V našej škole nájdu deti príjemnú, tvorivú a rodinnú atmosféru.
   • Škola plná života

   • Vzdelávame sa, športujeme, tvoríme, pomáhame a aj sa zabávame.
    • Rodinná atmosféra
    • Inšpirujúce prostredie
    • Kreatívni pedagógovia
    • Moderné učebne
    • Rôznorodé aktivity a krúžky
    • Triedy pre deti so všeobecne intelektovým nadaním
   • Zápis žiakov do 1.ročníka od 3. 4.- 5. 4. 2023

   • Vážení rodičia predškolákov,

    pozývame vás na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. - 5. 4. 2023

    • osobne v priestoroch školy od 13.00 do 17.00 hod.

    Prihlášku môžete vyplniť aj na stránke školy. K zápisu potrebujete rodný list dieťaťa a váš občiansky preukaz. Vyplnené a podpísané tlačivá:

    Cestne_vyhlasenie_-_bez_druheho_rodica.docx

    Pisomne_vyhlasenie_-_dokumentacia_1_zak._zast.docx

    Povinna_priloha_k_prihlaske(1).docx

     

    Čo deti v našej škole čaká?

    • rodinná atmosféra,
    • nadšení a kreatívni učitelia,
    • individuálny prístup,
    • zážitkové učenie,
    • triedy s malým počtom detí,
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka,
    • množstvo zaujímavých aktivít,
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním,
    • školský klub detí,
    • široké možnosti na športovanie,
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole,
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga.
     

    Odpovede na najčastejšie otázky k zápisu sme pre vás pripravili tu: Najcastejsie_otazky_k_zapisu(1).pdf

    Zoznam pomôcok do 1. ročníka nájdetu tu: Skolske_pomocky_1._rocnik.pdf

     

    Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na osobné stretnutie

     

     

   • To sme my :-)

   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského

    • rodinná atmosféra
    • nadšení a kreatívni učitelia
    • individuálny prístup
    • zážitkové učenie
    • triedy s malým počtom detí
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka
    • množstvo zaujímavých aktivít
    • inšpirujúce prostredie
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
    • školský klub detí
    • široké možnosti na športovanie
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga
    • moderné učebne
 • Novinky

  Zaujímavosti a informácie

   • Informácie k dotácii na stravu v školskej jedálni
   • 27. 3. 2023
   • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivostio poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu

    S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

   • Informácie k dotácii na stravu v školskej jedálni: Čítať viac
   • Majáles rodičov a priateľov školy
   • 22. 3. 2023
   • Vážení rodičia a milí priatelia školy,

    ostalo už len zopár voľných miest, preto neváhajte a vstupenky si rezervujte čo najskôr.

    Rezervované vstupenky na 1. majáles rodičov a priateľov školy je nutné zaplatiť a vyzdvihnúť do 28. 4. 2023 v pracovných dňoch v čase 7.00 - 15.00 hod. v riaditeľni školy.

   • Majáles rodičov a priateľov školy: Čítať viac
   • 24. 3. 2023 Projektové vyučovanie SJL
   • 21. 3. 2023
   • Vážení rodičia,

    v piatok 24. 3. 2023 realizujeme celoškolské projektové vyučovanie - V ríši fantázie. Cieľom projektové vyučovania je podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností, kritického myslenia cez zážitkové vyučovanie, podpora vnútornej motivácie žiakov k čítaniu, rozvoj ich fantázie a kreativity.

   • 24. 3. 2023 Projektové vyučovanie SJL : Čítať viac
   • Riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka dňa 22. 3. 2023
   • 17. 3. 2023
   • Riaditeľka Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa, oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z.

    p o s k y t u j e

   • Riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka dňa 22. 3. 2023 : Čítať viac
   • Zapojte sa do súťaže a zahlasujte za našu školu
   • 13. 3. 2023
   • AKO SÚŤAŽIŤ?

    V každom balíčku, ktorý získate v Kauflande za nákup, nájdete 5 nálepiek do knižky a 1 súťažný kód. S týmto kódom sa môžete zapojiť do súťaže na stránke www.ekobuk.sk. V hornom menu nájdete záložku SÚŤAŽ. Do okienka napíšete názov mesta, v ktorom sa nachádza Vaša škola alebo škôlka, a zo zoznamu vyberiete jej presný názov. Do súťažného okienka naťukáte alebo naskenujete kód a takto jednoducho pošlete hlas svojej škole/škôlke. Čím viac kódov v súťaži pošlete, tým máte väčšiu šancu vyhrať. Do súťaže sa môžete zapojiť v termíne od 2. 3. do 26. 4. 2023.

   • Zapojte sa do súťaže a zahlasujte za našu školu: Čítať viac
   • Vaše 2 % nám pomáhajú
   • 12. 3. 2023
   • Vážení rodičia,

    dovoľte nám informovať vás o využití vami odvedených 2 percent pre RZ pri ZŠ J. C. Hronského v roku 2022.

    Rada rodičov pri Rodičovskom združení ZŠ J. C. Hronského podporuje výchovno-vzdelávací proces na škole, skrášlenie prostredia školy i rozvoj aktivít zameraných na osobnostný a vzdelanostný rast vašich detí. V roku 2022 ste nám prispeli poukázaním 2 % dane sumou 6540, 24 €, príspevkom ZRPŠ 8370 €, príspevkom na hygienu 1365 € a príspevkom na skrinky 914 €.

   • Vaše 2 % nám pomáhajú: Čítať viac
   • Knižný jarmok - 17.3. 2023
   • 8. 3. 2023
   • Milí žiaci,

    aj tento rok sa v našej škole uskutoční Knižný jarmok, kde môžete knihy, ktoré už nečítate, darovať, predať či kúpiť.

    Dátum: 17. marec 2023

    Čas: začneme prvou vyučovacou hodinou – žiakmi prvého ročníka a postupne ostatné ročníky

    Miesto: malá telocvičňa

    Knihy do školy noste do 16. 3. 2023.

   • Knižný jarmok - 17.3. 2023: Čítať viac
   • Čitateľský maratón - výzva
   • 28. 2. 2023
   • Milí nadšenci čítania a kníh,

    aj tento rok máte možnosť stať sa súčasťou nášho čitateľského maratónu.

    V období od 1.3. do 31.3. 2023 nahlasuješ pani učiteľke, pánovi učiteľovi slovenského jazyka názov knihy/ názvy kníh a počet prečítaných strán.

    Výsledky knižného maratónu vyhlásime začiatkom apríla.

   • Čitateľský maratón - výzva: Čítať viac
   • Majáles rodičov a priateľov školy
   • 27. 2. 2023
   • Vážení rodičia a milí priatelia školy,

    Rada rodičov pri RZ ZŠ J. C. Hronského vás srdečne pozýva na 1. majáles rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční 12.5. 2023 o 19.00 hod. v reštaurácii Galvan.

    Lístky si rezervujte telefonicky 0903474021 v pracovných dňoch v čase 7.30 - 15.30 hod. alebo mailom zsjchronskeho@gmail.com.

   • Majáles rodičov a priateľov školy: Čítať viac
   • Oficiálne stanovisko RAJO s.r.o.
   • 20. 2. 2023
   • Vážené vedenie školy, milí rodičia,


    vďaka promptnej reakcii Ministerstva pôdohospodárstva a verejnému prísľubu ministra navýšiť dotáciu na Školské mlieko pre školský rok 2022/2023 opätovne od 17.2.2023 spúšťame predaj dotovaných mliečnych výrobkov RAJO.


    Nevyhodnotili sme zvýšený záujem detí o mlieko správne, vyčerpali sme prostriedky z programu na dodávku dotovaného mlieka do škôl skôr a včas sme to smerom k MPRV SR nekomunikovali.

   • Oficiálne stanovisko RAJO s.r.o.: Čítať viac
   • Ukončenie 1. polroka
   • 31. 1. 2023
   • Vážení rodičia,

    výpisy za 1. polrok zverejníme 31. januára cez Edupage. Zvolili sme ekologický prístup, aby sme ušetrili papier, toner. Výpisy v Edupage viete podpísať podobne ako známky. Upozorňujeme, že výpis nie je použiteľný na právne účely. Výpis v tlačenej verzii vydávame len na písomnú žiadosť zákonného zástupcu.

   • Ukončenie 1. polroka: Čítať viac
   • Hlasovanie za náš projekt v Tesco predajni
   • 16. 1. 2023
   • Vážení rodičia a priatelia školy!

    Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu pri hlasovaní za náš projekt v predajni Tesco vo Veči od 16.1. 2023 do 12.2. 2023.

    U detí chceme podporiť lásku k čítaniu a v priestoroch školy vybudovať pre ne čitáreň s knižnicou. Vaším hlasom aj vy prispejete k vytvoreniu nielen útulného miesta pre žiakov našej školy, ale aj k zdokonaľovaniu ich vedomostí a rozmachu tvorivosti a fantázie.

   • Hlasovanie za náš projekt v Tesco predajni: Čítať viac
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Povedali o nás

  Názor rodičov i našich žiakov je pre nás dôležitý.


  Keď prišlo obdobie vybrať ZŠ pre budúceho prváka, tak sme sa po návšteve dňa otvorených dverí rozhodli pre túto školu. Syn si vyskúšal rôzne učebne a pani učiteľky mu všetko predstavili. Na nástup sa tešil a urobili sme dobre. Je spokojný, škola mu ponúka veľa možností rozvíjať sa aj mimo vyučovania a pedagogickí zamestnanci deti rozvíjajú v rôznych smeroch. Tak ako sa teší na vyučovanie, teší sa aj do Klubu detí, kde s nimi pani vychovávateľka robí zaujímavé činnosti. O pár rokov nastúpi aj menší syn na túto školu. Miriam K.


  Obe moje deti navštevujú ZŠ J. C. Hronského v Šali.  Už od 1.kontaktu pred 8.rokmi /zápis do 1. ročníka/ sme veľmi spokojní. Oceňujem hlavne otvorený prístup pedagógov,  vedenia školy aj ostatných zamestnancov školy. Pedagógovia zapájajú deti do rôznych slovenských aj medzinárodných súťaží. Veľmi ma teší široká ponuka krúžkov v popoludňajších hodinách ako aj rôzne tematické aktivity počas roka v rámci školy ( Deň zdravej výživy, Jedličková.. ). Škola prešla kompletnou rekonštrukciou okrem sociálnych zariadení a šatní v telocvični.  V škole je vytváraná príjemná priateľská atmosféra a prípadné nedorozumenia sú promptne riešené.  Katarína S.


  Na ZŠ J.C. Hronského mi chodia obidve deti . Staršia dcéra je už na Gymnáziu v NR . Obidve chodili do tried pre nadané deti . Tento spôsob výučby ma veľmi oslovil pri výbere školy. Som veľmi spokojná s prístupom pedagógov i s vyučovacím procesom . Moje deti rady chodia do školy . Je to skvelé ZŠ J.C. Hronského odporúčam všetkým rodičom.  Marcela Švrčková


  Naša škola je super. Keď sme stáli pred otázkou, do ktorej školy dať naše dieťa, zvažovali sme naozaj poctivo. Naša dcéra už ako malá vynikala v anglickom jazyku a práve škola J.C. Hronského poskytovala možnosť výučby anglického jazyka už od prvého ročníka. Na škole pracujú skvelé pani učiteľky. Nerobia medzi deťmi rozdiely a sú nápomocné ako deťom tak aj rodičom. Svedčia o tom aj výsledky detí na rôznych súťažiach a testovaniach. Technické vybavenie školy je tiež na vysokej úrovni. V školskej jedálni sa deti kvalitne, zdravo a chutne najedia a po skvelom obede si môžu vybrať aj z množstva krúžkov, ktoré škola ponúka. Najdôležitejšie je však to, ako sa deti v škole cítia. Tie moje by túto školu nevymenili za žiadnu inú a to je pre rodiča to najdôležitejšie, keď jeho dieťa chodí do školy v ktorej sa cíti bezpečne, príjemne a ešte sa tam aj veľa naučí. V žiadnom prípade svoje rozhodnutie dať deti na ZS J.C. Hronského neľutujem a odporúčam každému rodičovi.  Katarína V.


  ZŠ J. C. Hronského v Šali naučila naše dieťa okrem povinného učiva i veľa ďalšieho potrebného pre jeho budúcnosť. Zlepšilo sa v sociálnej komunikácii, správaní, zodpovednosti za seba i svoje okolie, dodržiavaní povinností v školskom i bežnom živote. V škole pracujú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a veľkou empatiou voči žiakom so schopnosťami naučiť naše dieťa učivo bez výraznej potreby doučovania doma rodičmi. V škole sa nachádzajú telocvične, vonkajšie multifunkčné ihrisko, špecializované učebne jazykov, IT, fyziky a iných odborných predmetov. V triede sa pri výuke často používa interaktívna tabula a iné IT prostriedky, ktoré naše dieťa aktívne využíva. Škola zabezpečuje pravidelne jednodňové náučné školské výlety v rámci vyučovania aj pobyty na viac dní - škola v prírode, lyžiarsky výcvik. V poslednom období sa začala využívať online aplikácia pre rodičov i žiakov na sledovanie a pomoc pri výuke, ale aj na evidenciu dochádzky, prospechu a komunikácie ... medzi učiteľmi, rodičmi i žiakmi. Obedy v ŠJ dieťaťu veľmi chutia, desiatové stravovanie je zabezpečené automatmi a bufetom. Pre nás ako rodičov je ZŠ J. C. Hronského v Šali a hlavne jej učitelia ideálnou školou pre naše dieťa.  Viťo V.


  Odporučila by som rodičom budúcich prvákov, ale i ostatným žiakom aby sa rozhodli práve pre našu školu, ponúka veľa možností na získanie nových vedomostí, ktoré v ďalšom živote určite využijú. Ako žiačka našej školy môžem určite aj za seba potvrdiť, že ZŠ J.C. Hronského spolu s mimoriadne profesionálnymi učiteľmi, ktorí sa vždy snažia o hravé a zároveň zodpovedné naučenie žiakov daným predmetom.
  Učitelia každoročne uskutočňujú mnohé športové a náučné akcie. Taktiež sa tu konajú mnohé olympiády, ktoré rozvíjajú vedomosti žiakov. Aj vynovené priestory školy sú veľmi dobré na zlepšenie vyučovania. Fyzikálna učebňa po rekonštrukcii ponúka lepšie priblíženie jednotlivých pokusov, učebňa s programom na výučbu angličtiny ponúka lepšiu komunikáciu zo žiakmi. Aj ostatné učebne zlepšujú výučbu detí: knižnica, chemická učebňa a informatické učebne. V našej škole je aj pekná jedáleň s chutnými pochúťkami. Škola jednoducho ponúka všetko na správne vzdelávanie dieťaťa. Každý rodič, ktorý sa rozhodol o prihlásenie svojho dieťaťa na ZŠ J.C. Hronského, urobil správne. Ako žiačka 8. ročníka ešte raz odporúčam túto školu. 
  Laura, 8. ročník


  Prečo študovať u nás?
  Naša škola dáva možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch ako informatika,športové hry, tanečná atď. Na hodinách používame rôzne moderné prostriedky na spestrenie hodiny (interaktívna tabuľa, počítače, tablety). Chodíme do kina, divadla. Máme rôzne výlety a exkurzie, školu v prírode, lyžiarsky výcvik a rôzne iné. Zúčastňujeme sa na rôznych športových a vedomostných súťažiach. Učíme sa anglický a nemecký jazyk, aktívne si zlepšujeme si jazykové a komunikačné zručnosti. Radka, 8. ročník


  Základná škola J.C. Hronského je podľa mňa tá najlepšia základná škola široko ďaleko. Pracujú v nej veľmi milí a ochotní pedagógovia. Pedagógovia školy majú profesionálny prístup k žiakom, vždy sa snažia vyhovieť niekedy i nezmyselným prosbám žiakov. Každý rok pre nás organizujú rôzne podujatia. Škola má moderné vybavenie, priestrannú školskú jedáleň, 2 telocvične, 3 PC učebne, jazykovú učebňu, knižnicu, chemickú a fyzikálnu učebňu, tri dvory, multifunkčné ihrisko. Skoro v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa. Zúčastňujeme sa aj rôznych športových, vedomostných, umeleckých súťaží, olympiád. Som na našu školu hrdý.  Samuel, 9. ročník


  Moja škola sa mi páči, viem to porovnať lebo som 5 rokov chodila do inej školy... Škola je priestranná, svetlá, je tu veľa tried aj žiakov...Učitelia sú dobrí, niektorí síce prísnejší ale niekedy si to žiaci aj zaslúžia... Sofia, 7.ročník


  Našu školu rozhodne odporúčam. Máme tu skvelých a vzdelaných pedagógov, ktorí sú absolútne spravodliví ku každému žiakovi rovnako. Máme tu veľa vzdelávacích programov, či už krúžky, rôzne výlety, mimoškolskú činnosť, perfektne vybavené učebne. Často sa na našej škole organizujú rôzne sezónne podujatia, súťaže. Kristián, 8.ročník


  Rad chodím do tejto školy, pretože je veľká a má 2 telocvične, ktoré sú dobre vybavené. Keď je vonku dobré počasie chodíme na hodinách TV na multifunkčné ihrisko. V triede máme IKT tabuľu, ktorú veľmi radi používame. Matej, 7.ročník

   • Dištančné vzdelávanie

   • Aj doma sme boli spolu :-)


  • Okresné kolo

   • Alexandra Mišková
   • úspešný riešiteľ
   • OK Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Peter Borsányi
   • 1.miesto
   • OK Technickej olympiády
   • Okresné kolo
   • Technika
   • Samuel Arpáš
   • úspešný riešiteľ
   • OK Technickej olympiády
   • Okresné kolo
   • Technika
   • Hana Vrbišťanová
   • 1.miesto
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Okresné kolo
   • Dejepis
   • Natália Hanusová
   • 1.miesto
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Okresné kolo
   • Dejepis
   • Damien Berecz
   • 2.miesto
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Okresné kolo
   • Dejepis
   • Tatiana Szikorová
   • 2.miesto
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Okresné kolo
   • Dejepis
   • Timotej Lalák
   • 3.miesto
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Okresné kolo
   • Dejepis
   • Adrián Jelínek
   • 3.miesto
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Okresné kolo
   • Dejepis
   • Šimon Bosák
   • úspešný riešiteľ
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Okresné kolo
   • Dejepis
   • Natália Hanusová
   • 1.miesto
   • OK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Okresné kolo
   • Nemecký jazyk
   • Daniel Matejdes
   • 1.miesto
   • OK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Okresné kolo
   • Nemecký jazyk
   • Hana Sedlárová
   • 2.miesto
   • OK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Okresné kolo
   • Nemecký jazyk
   • Emma Benešová
   • 2.miesto
   • OK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Okresné kolo
   • Nemecký jazyk
   • Damien Berecz
   • 2.miesto
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Peter Nosko
   • 3.miesto
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Hana Vrbišťanová
   • úspešný riešiteľ
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Timotej Lalák
   • úspešný riešiteľ
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Tibor Kováč
   • úspešný riešiteľ
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Adrián Jelínek
   • úspešný riešiteľ
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
 • Sleduj nás aj na Facebooku a YouTube . Pozri si fotoalbum a prečítaj si, čo o našej ZŠ publikujú médiá :-)

   • Včas zažínajte v dušiach vašich detí svetielka, lebo kto bude nosiť v sebe svetlá, nebude ani ťažké chvíle preklínať ...
   • Jozef Cíger Hronský
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers