• Prostredníctvom zavádzania interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.
   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krátka 2, Šaľa

   • " Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí." Albert Einstein
   • Rodinné prostredie

   • V našej škole nájdu deti príjemnú, tvorivú a rodinnú atmosféru.
   • Škola plná života

   • Vzdelávame sa, športujeme, tvoríme, pomáhame a aj sa zabávame.
    • Rodinná atmosféra
    • Inšpirujúce prostredie
    • Kreatívni pedagógovia
    • Moderné učebne
    • Rôznorodé aktivity a krúžky
    • Triedy pre deti so všeobecne intelektovým nadaním
   • Zápis žiakov do 1.ročníka od 3. 4.- 5. 4. 2023

   • Vážení rodičia predškolákov,

    pozývame vás na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. - 5. 4. 2023

    • osobne v priestoroch školy od 13.00 do 17.00 hod.

    Prihlášku môžete vyplniť aj na stránke školy. K zápisu potrebujete rodný list dieťaťa a váš občiansky preukaz. Vyplnené a podpísané tlačivá:

    Cestne_vyhlasenie_-_bez_druheho_rodica.docx

    Pisomne_vyhlasenie_-_dokumentacia_1_zak._zast.docx

    Povinna_priloha_k_prihlaske(1).docx

     

    Čo deti v našej škole čaká?

    • rodinná atmosféra,
    • nadšení a kreatívni učitelia,
    • individuálny prístup,
    • zážitkové učenie,
    • triedy s malým počtom detí,
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka,
    • množstvo zaujímavých aktivít,
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním,
    • školský klub detí,
    • široké možnosti na športovanie,
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole,
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga.
     

    Odpovede na najčastejšie otázky k zápisu sme pre vás pripravili tu: Najcastejsie_otazky_k_zapisu(1).pdf

    Zoznam pomôcok do 1. ročníka nájdetu tu: Skolske_pomocky_1._rocnik.pdf

     

    Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na osobné stretnutie

     

     

   • To sme my :-)

   • Základná škola Jozefa Cígera Hronského

    • rodinná atmosféra,
    • nadšení a kreatívni učitelia,
    • individuálny prístup,
    • zážitkové učenie,
    • triedy s malým počtom detí,
    • posilnené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka,
    • množstvo zaujímavých aktivít,
    • inšpirujúce prostredie,
    • vzdelávací program pre deti so všeobecným intelektovým nadaním,
    • školský klub detí,
    • široké možnosti na športovanie,
    • rôzne záujmové krúžky priamo v škole,
    • služby a pomoc školského špeciálneho pedagóga,
    • moderné učebne.
 • Novinky

  Zaujímavosti a informácie

   • Organizácia vyučovania od 22.6.2020
   • 18. 6. 2020
   • Organizácia vyučovania od 22. – 30.6.2020

    Od 22.6.2020 bude otvorený aj ranný Školský klub detí, v čase od 6:00 hod.

    Žiakom, ktorí neprichádzajú ráno do ŠKD, a žiakom II. stupňa odporúčame príchod do školy po 7:30 hod., aby sa zbytočne nezhromažďovali pred budovou školy a vestibule. Po príchode odchádzajú priamo do svojich tried.

   • Organizácia vyučovania od 22.6.2020: Čítať viac
   • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov 6.- 9. ročníka
   • 16. 6. 2020
   • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov 6. - 9. ročníka, že od 22. júna 2020 môžu aj títo žiaci nastúpiť do školy. V prípade, že máte záujem stravovať sa v školskej jedálni, je potrebné sa nahlásiť na stravovanie buď cez aplikáciu eŠkoly, telefonicky 031/770 5812 alebo osobne u vedúcej jedálne. Ďakujeme!

   • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov 6.- 9. ročníka: Čítať viac
   • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka
   • 12. 6. 2020
   • Oznamujeme Vám zmenu v prevádzke ŠKD. Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov o zmene v otvorení základných škôl a na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR od pondelka 15. júna 2020 sa rušia obmedzenia na maximálny počet žiakov v oddelení ŠKD, ruší sa zákaz zmiešavania detí v oddeleniach. Z tohto dôvodu sa od 15. 6. 2020 vracia prevádzka ŠKD pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa k pôvodnému počtu oddelení. Doba výchovno-vyučovacej činnosti sa predlžuje do 16,30 hod. Ranná ŠKD nie je v prevádzke.

   • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka: Čítať viac
   • Škola od 15.6.2020
   • 11. 6. 2020
   • Od 15.6.2020 je zrušené obmedzenie počtu žiakov v jednej triede a môžu sa zmiešavať skupiny. Takže môžu nastúpiť všetci žiaci 1. - 5. ročníka bez obmedzenia (aj keď u nás žiadny žiak obmedzený nebol) a oddelenia ŠKD budú fungovať v klasickom režime, ako pred zatvorením škôl. Telefónne čísla Vašich vychovávateliek sú Vám známe, poprípade budú zverejnené ako vždy. Žiaka, ktorý doteraz do školy nechodil a od 15.6.2020 začne, treba v prípade záujmu o stravovanie nahlásiť vedúcej ŠJ na čísle 031/7705812, resp. cez aplikáciu eškoly. Ďakujeme!

   • Škola od 15.6.2020: Čítať viac
   • Prihlasovanie do ŠKD
   • 11. 6. 2020
   • Milí rodičia,

    chceme Vás upozorniť, že v pondelok 15.6.2020 uzatvoríme možnosť prihlásenia žiaka do ŠKD v školskom roku 2020/2021. Škola musí riešiť organizáciu školského roka a táto informácia je pre nás nevyhnutná. Nakoľko sa ešte stále neozvali rodičia takmer 30 žiakov, čo predstavuje jedno celé oddelenie, môže sa stať, že viac detí, ako je prihlásených v tejto chvíli, do ŠKD v budúcom školskom roku nepríjmeme! Preto Vás opätovne vyzývame, aby ste označili svoj záujem, resp. nezáujem o ŠKD čo najskôr.

   • Prihlasovanie do ŠKD: Čítať viac
   • Otvorenie školy od 1.6.2020
   • 26. 5. 2020
   • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa s účinnosťou od 1.6.2020 obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa na účel výchovy a vzdelávania žiakov od prvého do piateho ročníka, obnovuje sa prevádzka školského klubu a prevádzka školského stravovania.

   • Otvorenie školy od 1.6.2020: Čítať viac
   • POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI SANDING s.r.o.
   • 29. 4. 2020
   • Základná škola J. C. Hronského v Šali vyslovuje veľké poďakovanie spoločnosti SANDING s.r.o., špeciálne majiteľovi a konateľovi pánovi Ing. Andrejovi Blanárikovi.

    SANDING s.r.o. je zapojený do iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu „IT firmy pomôžte Slovensku“.

    Informácie o spoločnosti https://sanding.sk/.

   • POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI SANDING s.r.o.: Čítať viac
   • Zápis máme za sebou
   • 14. 4. 2020
   • Ďakujeme rodičom, ktorí svoje deti zapísali do našej školy. O ďalšompostupe Vás budeme včas informovať.

    Stále máte k dispozícii tlačivá, ktoré môžete vyplniť a poslať na zsjchronskeho.rodicia@gmail.com, alebo ich vyplníte, keď bude prebiehať overovanie údajov a podpisovanie prihlášok na pôde školy. Pri akejkoľvek mailovej komunikácii uvádzajte v predmete meno a priezvisko svojho dieťaťa.

   • Zápis máme za sebou: Čítať viac
   • Online DOD
   • 29. 3. 2020
   • Milí rodičia, ponúkame Vám možnosť oboznámiť sa s našou školou. Môžete vstúpiť...

   • Online DOD: Čítať viac
   • Zelený deň
   • 4. 12. 2019
   • Prvý farebný deň - zelený

    ŽŠR oznamuje, že najzelenšími triedami sa stali:

    na prvom stupni trieda 3.A

    a na druhom stupni trieda 5.A.

    Na škole sme dnes stretli 245 zelených - 128 žiakov na prvom, 92 žiakov na druhom stupni a 25 pani učiteliek.

   • Zelený deň: Čítať viac
   • Vybavenie školy
   • 4. 12. 2019
   • Vybavenie školy je bohatšie o ďalšie počítače a dve interaktívne tabule vďaka príspevkom ZRPŠ.

   • Vybavenie školy: Čítať viac
   • MO v basketbale
   • 4. 12. 2019
   • Dňa 28.11.2019 získali naši chlapci na MO v basketbale, krásne druhé miesto. Zostava Ivan Arpáš, Patrik Pikler, Tomáš Paldan, Filip Sámel, Filip Farkaš, Laco Makrai, Erik Kartík, Adam Furi. Gratulujeme.

   • MO v basketbale: Čítať viac
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Povedali o nás

  Názor rodičov i našich žiakov je pre nás dôležitý.


  Keď prišlo obdobie vybrať ZŠ pre budúceho prváka, tak sme sa po návšteve dňa otvorených dverí rozhodli pre túto školu. Syn si vyskúšal rôzne učebne a pani učiteľky mu všetko predstavili. Na nástup sa tešil a urobili sme dobre. Je spokojný, škola mu ponúka veľa možností rozvíjať sa aj mimo vyučovania a pedagogickí zamestnanci deti rozvíjajú v rôznych smeroch. Tak ako sa teší na vyučovanie, teší sa aj do Klubu detí, kde s nimi pani vychovávateľka robí zaujímavé činnosti. O pár rokov nastúpi aj menší syn na túto školu. Miriam K.


  Obe moje deti navštevujú ZŠ J. C. Hronského v Šali.  Už od 1.kontaktu pred 8.rokmi /zápis do 1. ročníka/ sme veľmi spokojní. Oceňujem hlavne otvorený prístup pedagógov,  vedenia školy aj ostatných zamestnancov školy. Pedagógovia zapájajú deti do rôznych slovenských aj medzinárodných súťaží. Veľmi ma teší široká ponuka krúžkov v popoludňajších hodinách ako aj rôzne tematické aktivity počas roka v rámci školy ( Deň zdravej výživy, Jedličková.. ). Škola prešla kompletnou rekonštrukciou okrem sociálnych zariadení a šatní v telocvični.  V škole je vytváraná príjemná priateľská atmosféra a prípadné nedorozumenia sú promptne riešené.  Katarína S.


  Na ZŠ J.C. Hronského mi chodia obidve deti . Staršia dcéra je už na Gymnáziu v NR . Obidve chodili do tried pre nadané deti . Tento spôsob výučby ma veľmi oslovil pri výbere školy. Som veľmi spokojná s prístupom pedagógov i s vyučovacím procesom . Moje deti rady chodia do školy . Je to skvelé ZŠ J.C. Hronského odporúčam všetkým rodičom.  Marcela Švrčková


  Naša škola je super. Keď sme stáli pred otázkou, do ktorej školy dať naše dieťa, zvažovali sme naozaj poctivo. Naša dcéra už ako malá vynikala v anglickom jazyku a práve škola J.C. Hronského poskytovala možnosť výučby anglického jazyka už od prvého ročníka. Na škole pracujú skvelé pani učiteľky. Nerobia medzi deťmi rozdiely a sú nápomocné ako deťom tak aj rodičom. Svedčia o tom aj výsledky detí na rôznych súťažiach a testovaniach. Technické vybavenie školy je tiež na vysokej úrovni. V školskej jedálni sa deti kvalitne, zdravo a chutne najedia a po skvelom obede si môžu vybrať aj z množstva krúžkov, ktoré škola ponúka. Najdôležitejšie je však to, ako sa deti v škole cítia. Tie moje by túto školu nevymenili za žiadnu inú a to je pre rodiča to najdôležitejšie, keď jeho dieťa chodí do školy v ktorej sa cíti bezpečne, príjemne a ešte sa tam aj veľa naučí. V žiadnom prípade svoje rozhodnutie dať deti na ZS J.C. Hronského neľutujem a odporúčam každému rodičovi.  Katarína V.


  ZŠ J. C. Hronského v Šali naučila naše dieťa okrem povinného učiva i veľa ďalšieho potrebného pre jeho budúcnosť. Zlepšilo sa v sociálnej komunikácii, správaní, zodpovednosti za seba i svoje okolie, dodržiavaní povinností v školskom i bežnom živote. V škole pracujú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a veľkou empatiou voči žiakom so schopnosťami naučiť naše dieťa učivo bez výraznej potreby doučovania doma rodičmi. V škole sa nachádzajú telocvične, vonkajšie multifunkčné ihrisko, špecializované učebne jazykov, IT, fyziky a iných odborných predmetov. V triede sa pri výuke často používa interaktívna tabula a iné IT prostriedky, ktoré naše dieťa aktívne využíva. Škola zabezpečuje pravidelne jednodňové náučné školské výlety v rámci vyučovania aj pobyty na viac dní - škola v prírode, lyžiarsky výcvik. V poslednom období sa začala využívať online aplikácia pre rodičov i žiakov na sledovanie a pomoc pri výuke, ale aj na evidenciu dochádzky, prospechu a komunikácie ... medzi učiteľmi, rodičmi i žiakmi. Obedy v ŠJ dieťaťu veľmi chutia, desiatové stravovanie je zabezpečené automatmi a bufetom. Pre nás ako rodičov je ZŠ J. C. Hronského v Šali a hlavne jej učitelia ideálnou školou pre naše dieťa.  Viťo V.


  Odporučila by som rodičom budúcich prvákov, ale i ostatným žiakom aby sa rozhodli práve pre našu školu, ponúka veľa možností na získanie nových vedomostí, ktoré v ďalšom živote určite využijú. Ako žiačka našej školy môžem určite aj za seba potvrdiť, že ZŠ J.C. Hronského spolu s mimoriadne profesionálnymi učiteľmi, ktorí sa vždy snažia o hravé a zároveň zodpovedné naučenie žiakov daným predmetom.
  Učitelia každoročne uskutočňujú mnohé športové a náučné akcie. Taktiež sa tu konajú mnohé olympiády, ktoré rozvíjajú vedomosti žiakov. Aj vynovené priestory školy sú veľmi dobré na zlepšenie vyučovania. Fyzikálna učebňa po rekonštrukcii ponúka lepšie priblíženie jednotlivých pokusov, učebňa s programom na výučbu angličtiny ponúka lepšiu komunikáciu zo žiakmi. Aj ostatné učebne zlepšujú výučbu detí: knižnica, chemická učebňa a informatické učebne. V našej škole je aj pekná jedáleň s chutnými pochúťkami. Škola jednoducho ponúka všetko na správne vzdelávanie dieťaťa. Každý rodič, ktorý sa rozhodol o prihlásenie svojho dieťaťa na ZŠ J.C. Hronského, urobil správne. Ako žiačka 8. ročníka ešte raz odporúčam túto školu. 
  Laura, 8. ročník


  Prečo študovať u nás?
  Naša škola dáva možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch ako informatika,športové hry, tanečná atď. Na hodinách používame rôzne moderné prostriedky na spestrenie hodiny (interaktívna tabuľa, počítače, tablety). Chodíme do kina, divadla. Máme rôzne výlety a exkurzie, školu v prírode, lyžiarsky výcvik a rôzne iné. Zúčastňujeme sa na rôznych športových a vedomostných súťažiach. Učíme sa anglický a nemecký jazyk, aktívne si zlepšujeme si jazykové a komunikačné zručnosti. Radka, 8. ročník


  Základná škola J.C. Hronského je podľa mňa tá najlepšia základná škola široko ďaleko. Pracujú v nej veľmi milí a ochotní pedagógovia. Pedagógovia školy majú profesionálny prístup k žiakom, vždy sa snažia vyhovieť niekedy i nezmyselným prosbám žiakov. Každý rok pre nás organizujú rôzne podujatia. Škola má moderné vybavenie, priestrannú školskú jedáleň, 2 telocvične, 3 PC učebne, jazykovú učebňu, knižnicu, chemickú a fyzikálnu učebňu, tri dvory, multifunkčné ihrisko. Skoro v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa. Zúčastňujeme sa aj rôznych športových, vedomostných, umeleckých súťaží, olympiád. Som na našu školu hrdý.  Samuel, 9. ročník


  Moja škola sa mi páči, viem to porovnať lebo som 5 rokov chodila do inej školy... Škola je priestranná, svetlá, je tu veľa tried aj žiakov...Učitelia sú dobrí, niektorí síce prísnejší ale niekedy si to žiaci aj zaslúžia... Sofia, 7.ročník


  Našu školu rozhodne odporúčam. Máme tu skvelých a vzdelaných pedagógov, ktorí sú absolútne spravodliví ku každému žiakovi rovnako. Máme tu veľa vzdelávacích programov, či už krúžky, rôzne výlety, mimoškolskú činnosť, perfektne vybavené učebne. Často sa na našej škole organizujú rôzne sezónne podujatia, súťaže. Kristián, 8.ročník


  Rad chodím do tejto školy, pretože je veľká a má 2 telocvične, ktoré sú dobre vybavené. Keď je vonku dobré počasie chodíme na hodinách TV na multifunkčné ihrisko. V triede máme IKT tabuľu, ktorú veľmi radi používame. Matej, 7.ročník

   • Dištančné vzdelávanie

   • Aj doma sme boli spolu :-)


  • Krajské kolo

   • Nina Paldyová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Chemická olympiáda
   • Krajské kolo
   • Chémia
   • Natália Hanusová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Dejepisná olympiáda
   • Krajské kolo
   • Dejepis
   • Dagmar Kostková
   • úspešný riešiteľ
   • KK Biologická olympiáda
   • Krajské kolo
   • Biológia
   • Alexandra Mišková
   • úspešný riešiteľ
   • KK Biologická olympiáda
   • Krajské kolo
   • Biológia
   • Alex Forró
   • úspešný riešiteľ
   • KK Biologická olympiáda
   • Krajské kolo
   • Biológia
   • Natália Hanusová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Dejepisná olympiáda
   • Krajské kolo
   • Dejepis
   • Tatiana Szikorová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Dejepisná olympiáda
   • Krajské kolo
   • Dejepis
   • Natália Hanusová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Daniel Matejdes
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Hana Sedlárová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
   • Emma Benešová
   • úspešný riešiteľ
   • KK Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Krajské kolo
   • Nemecký jazyk
  • Okresné kolo

   • Emma Benešová
   • 4. miesto
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Nina Augustínová
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Peter Nosko
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Richard Malík
   • úspešný riešiteľ
   • OK Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Peter Nosko
   • 4. miesto
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Damien Berecz
   • 5. miesto
   • OK Geografická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Geografia
   • Alexander Mišík
   • 1. miesto
   • OK Technickej olympiády
   • Okresné kolo
   • Technika
   • Peter Borsányi
   • úspešný riešiteľ
   • OK Technickej olympiády
   • Okresné kolo
   • Technika
   • Matúš Arpáš
   • úspešný riešiteľ
   • OK Technickej olympiády
   • Okresné kolo
   • Technika
 • Sleduj nás aj na Facebooku a YouTube . Pozri si fotoalbum a prečítaj si, čo o našej ZŠ publikujú médiá :-)

   • Včas zažínajte v dušiach vašich detí svetielka, lebo kto bude nosiť v sebe svetlá, nebude ani ťažké chvíle preklínať ...
   • Jozef Cíger Hronský
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers