• Vydávanie samotestov 27. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      27. januára 2022 budeme vydávať samotesty pre domáce testovanie. Samotesty si vyzdvihnite v malej telocvični  v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 11.00 do 16.30 hod.

     • Ochorenie COVID-19

     • Vážení rodičia,

      k dnešnému dňu bol aktualizovaný Školský semafor. Dôležité informácie uvádzame nižšie, kompletné znenie nájdete na stránke minedu.sk

      Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je možný prenosom kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným povrchom alebo predmetom a následným dotykom úst, nosa alebo očí.

      Príznaky ochorenia COVID-19

      -akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,

      -najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,

      -bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,

      -zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

      Izolácia je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom.

      Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

      - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo

      - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      Začiatok a koniec izolácie určuje lekár. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom. Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor.

      Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID-19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a :

      1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte alebo

      2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo

      3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút,

      4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

      1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo

      2. kompletne očkovaná alebo

      3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

      Kompletne očkovaná osoba je osoba, ktorá je:

      a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik

      V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

      b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo

      c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.

       https://www.minedu.sk/data/att/21840.pdf

     • Oznam k používaniu samotestov

     • Vážení rodičia,

      dodanie domácich samotestov žiakom podmieňuje ministerstvo ich použitím, preto vás žiadame, aby ste deti testovali a použitie domáceho testu nahlasovali triednym učiteľom. V prípade, že nebudeme mať informácie o použití samotestu, v ďalšom kole nebudete mať nárok na samotesty.

       

     • Upozornenie k nahlasovaniu použitia domácich samotestov

     • Vážení rodičia,

      ak ste si vyzdvihli samotesty pre domáce testovanie, je Vašou povinnosťou nahlasovať ich použitie. V prípade, že nebudete triednym učiteľom použitie samotestov nahlasovať, nebudete mať nárok na prevzatie ďalších samotestov. Túto povinnosť nám ustanovuje MŠ, ktorému počty použitých samotestov týždenne nahlasujeme.

       

     • Žiadosť o pravidelné testovanie domácimi samotestami

     • Vážení rodičia,

      žiadame vás o pravidelné testovanie detí prevzatými samotestami a nahlasovanie výsledkov testovania 2x týždenne cez edupage, resp. triednym učiteľom. Ministerstvo odporúča samotestovanie vo štvrtok a v nedeľu. Počet použitých testov musíme nahlasovať ministerstvu školstva a dodanie ďalších samotestov pre žiakov školy je podmienené pravidelným testovaním. 

       

     • Vydávanie samotestov 12. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      12. januára 2022 budeme vydávať samotesty pre domáce testovanie. Samotesty si vyzdvihnite v malej telocvični  v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 11.00 do 16.30 hod.

     • Krúžky od 10. 01. 2022 - ZRUŠENÉ

     • Vážení rodičia,

      na základe aktualizovaných informácií z ministerstva školstva vám oznamujeme, že krúžkovú činnosť v škole zatiaľ nemôžeme realizovať. O zmene vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Nástup žiakov do školy 10. 01. 2022

     • Vážení rodičia,

      dňom 10. 01. 2022 nastupujú na prezenčné vyučovanie žiaci všetkých ročníkov.  Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu. Telesná výchova bude zatiaľ prebiehať formou vychádzok.

      Od 10. 01. 2022 sa obnovuje aj krúžková činnosť.

      Žiaci sú povinní v priestoroch školy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, resp. papierovou formou bezpriznakovost-ziak.docx. Bez odovzdaného čestného vyhlásenia nebude žiakovi vstup do školy umožnený.

      Prevádzka ŠKD od 10. 01. 2022

      Od 10. 01. 2022 sa obnovuje aj prevádzka školského klubu detí od 6.30 do 16.30 hod.

      vedenie ZŠ

     • Antigénové samotesty pre žiakov

     • Vážení rodičia,

      na základe pokynov z ministerstva školstva musíme opätovne zistiť záujem o antigénové testy pre domáce testovanie. Ak máte záujem o antigénové samotesty pre vaše dieťa, kontaktujte čo najskôr cez edupage triedneho učiteľa. Zoznam záujemcov o domáce samotesty budeme uzatvárať v piatok 7.1. 2021 o 8.00 hod. Po tomto termíne zoznam už nebudeme vedieť doplniť.