• Zmena prevádzky ŠKD a oznam o obnovení vyučovania ETV, NAV a TSV na 1. stupni

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu uvoľňovania  protipandemických opatrení pristupujeme k úprave  organizácie vyučovania v 1. - 4. ročníku a režimu ŠKD, a to s účinnosťou od pondelka  24.5. 2021.

      Režim prevádzky ŠKD od 24.05.2021:

      Ranný ŠKD:   od 06:00 hod.  dve oddelenia       

      ŠKD po vyučovaní:   do 16:30 hod.   sedem oddelení

      Pri odchode žiakov z ŠKD pokračujeme v telefonickom vyžiadaní dieťaťa. Rodičov naďalej žiadame o to, aby do budovy školy nevstupovali. V prípade samostatného  odchodu dieťaťa z ŠKD je nutné písomné vyjadrenie rodiča s dátumom, časom odchodu a podpisom zákonného zástupcu.

      Organizácia vyučovacieho procesu v 1. - 4. ročníku od 24.05.2021

      Obnovuje sa vyučovanie ETV a NAV.

      Vyučovanie TSV sa organizuje  v rámci odporučení   https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov. Žiaci sa budú prezliekať podľa pokynov vyučujúceho, podľa možnosti mimo šatní pri telocvični.

     • „ Máj, lásky čas“

     • Milí rodičia a žiaci,

      naša škola sa rozhodla zapojiť do novej výzvy „Máj, lásky čas“. Počas super vianočnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ ste preukázali, koľko dobra vo Vás je. Bohato sme obdarili dokopy 186 seniorov. Tentokrát sa budú vytvárať pohľadnice pre seniorov.

      Ukážte, koľko lásky je vo Vašich srdiečkach, pretože počas mesiaca lásky by nikto nemal byť sám.

      Jediná podmienka je vlastnoručne vyrobená pohľadnica s venovaním. Tentokrát Vás poprosím, nepíšte oslovenie „milá babička, milý deduško“. Pokúste sa neutrálne osloviť seniorov „Milí naši starkí....“ alebo podobne.


      Čo napísať na pohľadnicu? Povzbudivé slová, pozitívne motto či milú básničku. Fantázii sa medze nekladú. Vložte kúsok seba. K pohľadnici môžete priložiť aj drobný darček. Ideálne s motívom srdca. Prikladám letáčik pre inšpiráciu. Obálka môže byť obyčajná, ale aj Vami vyrobená, no musí sa zmestiť do schránky. Ideálne obálka veľkosti A5. Prosím odovzdať ju nezalepenú, pre menšiu kontrolu.


      Hotové obálky s pohľadnicou odovzdajte pani učiteľke triednej alebo kontaktnej osobe našej školy p.uč.Urbancovej. Môžete sa zapojiť sami či s rodičmi alebo kamarátmi. Budeme sa tejto akcii taktiež venovať v rámci etickej a výtvarnej výchovy.


      Vyzbierané hotové obálky zanesieme do schránok v zariadeniach pre seniorov v Šali. Nakoľko sa nám v zime nepodarilo odovzdať osobne deduškom a babičkám „vianočné krabice“, tentokrát by sme to radi zaniesli aspoň do ich schránok.


      Či sa môže napísať aj Vaša spätná adresa na pohľadnicu? Organizátorky výzvy sa vyjadrili takto: „Nikomu nezakazujeme uvádzať svoju spätnú adresu pre prípad, že by adresát chcel na pohľadnicu odpísať. Je však veľmi veľa seniorov v zariadeniach, ktorí nemajú možnosť odpísať, a preto sa pripravte aj na to, že odpoveď nedostanete. Môže to byť z rôznych dôvodov, napr. daný človek už neudrží pero alebo nevie, ako podať obálku s odpoveďou, je ležiaci pacient atď.“ Toto rozhodnutie necháme na Vás, či priložíte obálku s Vašou spätnou adresou a so známkou.
       

      Pevne verím, že Vás tento skvelý nápad oslovil a zapojíte sa vo veľkom štýle ako v zime. Keď budete mať akékoľvek otázky, pokojne mi napíšte.

      Zuzana Urbancová

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 3.5. 2021

     • Vážení rodičia,

      zajtra 3.5. 2021 predkladáte ako zákonní zástupcovia nové Vyhlásenie o bezinekčnosti. Môžete si ho stiahnuť tu:vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti_od_3.5.2021.pdf, vyplniť v pondelok 3.5. 2021 pred školou (tlačivá budú k dispozícii) alebo ho môžete podať elektronicky cez edupage z vášho rodičovského konta.

      Návod na podanie elektronického vyhlásenia nájdete tu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132.

      Do budovy školy môžu vstúpiť len žiaci s vyplneným novým Vyhlásením o bezinfekčnosti. Žiaci, ktorí toto vyhlásenie nebudú mať, nebudú vpustení do budovy školy.

      V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní po dobu 3 a viac dní (vrátane soboty a nedele), ste povinní predložiť vždy pri jeho nástupe do školy nové vyhlásenie o bezinfekčnosti.